Posvietia si na všetky staromestské ulice


S cieľom skvalitniť infraštruktúru Starého Mesta a pružnejšie riešiť problémy a nedostatky v oblasti osvetlenia, zelene, či mestských komunikácii sa v utorok a stredu stretlo vedenie staromestskej časti so zástupcami DPMK, SMZ a Referátu správy mestských komunikácii mesta Košice.

So zástupcami DPMK, ktorý má na starosti mestské osvetlenie sa staromestský úrad dohodol na týždenných spoločných kontrolách funkčnosti osvetlenia Starého Mesta.

Každé dva týždne sa budú zasa konať spoločné pochôdzky pracovníkov miestneho úradu, SMZ, referátu správy mestských komunikácii mesta Košice s cieľom monitorovať nedostatky v oblasti zelene, mestských komunikácii a chodníkov.

„Podobné spoločné kontroly všetkých staromestských ulíc sme už absolvovali v rokoch 2008 a 2009. Keďže sťažností občanov i poslaneckých interpelácii v spomínaných oblastiach rapídne pribúda, rozhodli sme sa vrátiť k osvedčenému modelu spoločných kontrol. Zároveň sme zostavili v rámci úradu tri dvojčlenné hliadky, ktoré budú raz-dva krát v týždni monitorovať všetky staromestské ulice.

Občania, ktorí nám budúc chcieť osobne poukázať na nedostatky a problémy ktoré ich trápia v mieste ich bydliska, sa o termíne, čase i trase našich kontrolných dní dozvedia na staromestskej webovej stránke. Pozývam aj touto cestou všetkých staromešťanov na spoločné odhaľovanie problémov, ktoré nás trápia.“ povedal na margo obnoveného projektu staromestský starosta Mgr. Ľubomír Grega.