Posledná rozlúčka s Ing. Petrom Kolárom


Ing. Peter Kolár nás navždy opustil.

Ing. Peter Kolár sa od ranného detstva venoval šíreniu kultúry. Bol členom, ale i vedúcim rôznych ľudovo-umeleckých a folklórnych skupín. Bol 1. riaditeľom divadla Thália v Košiciach. V roku 1973 bol spoluzakladateľom, neskôr aj vedúcim speváckeho zboru Csermely. V roku 1975 sa stal predsedom Csemadoku v Košiciach, neskôr bol zvolený aj za jeho tajomníka. V rokoch 1994- 1998 bol poslancom MČ-Staré Mesto.

Dnes, 4. 4. 2017, sa uskutočnila posledná rozlúčka s pánom Petrom Kolárom.

Česť jeho pamiatke.