Poslanecký deň


Miesto: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

 

Plán poslaneckých dní na rok 2018

Dátum Prijíma poslanec
I.    polrok
03.01.2018 Ing. Rastislav Trnka
17.01.2018 MVDr. Ján Bílek (zmena: prijíma posl. Blaškovičová)
31.01.2018 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová (zmena: prijíma posl. Bílek)
14.02.2018 JUDr. Ing. Otto Brixi
28.02.2018 Michal Djordjevič
14.03.2018 Ing. Zoltán Hanesz
28.03.2018 Ing. Eva Hulmečíková
11.04.2018 Ing. Štefan Lasky
25.04.2018 Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. (zmena: prijíma posl. Rácz)
09.05.2018 Ing. Igor Petrovčik
23.05.2018 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. (zmena: prijíma poslanec Lukán)
06.06.2018 MUDr. Róbert Roland (zmena: prijíma poslanec Bílek)
20.06.2018 Ing. Ján Süli
II. polrok
04.07.2018  Ing. Flóra Ondová Reiter
18.07.2018 MVDr. Ján Bílek, PhD.  (zmena: prijíma poslanec Djordjevič)
01.08.2018 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
15.08.2018 JUDr. Ing. Otto Brixi (zmena: prijíma posl. Hulmečíková)
05.09.2018 Michal Djordjevič (zmena: prijíma poslanec Roland)
19.09.2018 Ing. Zoltán Hanesz
03.10.2018 Ing. Eva Hulmečíková
17.10.2018 Ing. Štefan Lasky
31.10.2018 Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
14.11.2018 Ing. Igor Petrovčik
28.11.2018 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.