Poslanecký deň


Dňa 09.05.2018 prijíma poslanec Ing. Igor Petrovčik

Čas: 15.00 – 16.30 hod.

Miesto: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

 

Plán poslaneckých dní na rok 2018

Dátum Prijíma poslanec
I.    polrok
03.01.2018 Ing. Rastislav Trnka
17.01.2018 MVDr. Ján Bílek (zmena: prijíma posl. Blaškovičová)
31.01.2018 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová (zmena: prijíma posl. Bílek)
14.02.2018 JUDr. Ing. Otto Brixi
28.02.2018 Michal Djordjevič
14.03.2018 Ing. Zoltán Hanesz
28.03.2018 Ing. Eva Hulmečíková
11.04.2018 Ing. Štefan Lasky
25.04.2018 Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. (zmena: prijíma posl. Rácz)
09.05.2018 Ing. Igor Petrovčik
23.05.2018 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. (zmena: prijíma posl. Lukán)
06.06.2018 MUDr. Róbert Roland
20.06.2018 Ing. Ján Süli
II. polrok
04.07.2018  Ing. Flóra Ondová Reiter
18.07.2018 MVDr. Ján Bílek, PhD.
01.08.2018 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
15.08.2018 JUDr. Ing. Otto Brixi
05.09.2018 Michal Djordjevič
19.09.2018 Ing. Zoltán Hanesz
03.10.2018 Ing. Eva Hulmečíková
17.10.2018 Ing. Štefan Lasky
31.10.2018 Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
14.11.2018 Ing. Igor Petrovčik
28.11.2018 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.