Poslanecký deň


Dňa 20.12.2017 prijíma poslanec: Ing. Ján Süli

Čas: 15.00 – 16.30 hod.

Miesto: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

 

Plán poslaneckých dní na rok 2017

Dátum Prijíma poslanec
I.    polrok
04.01.2017 MVDr. Ján Bílek, PhD.
18.01.2017 Mgr. art Ľubica Blaškovičová
01.02.2017 JUDr. Ing. Otto Brixi (zmena: prijíma Ing. Hulmečíková)
15.02.2017 Michal Djordjevič
01.03.2017 Ing. Zoltán Hanesz
15.03.2017 Ing. Eva Hulmečíková
29.03.2017 Ing. Štefan Lasky
12.04.2017 Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
26.04.2017 Ing. Igor Petrovčik
10.05.2017 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
24.05.2017 MUDr. Róbert Roland
07.06.2017 Ing. Ján Süli (zmena: prijíma Ing. Hulmečíková)
21.06.2017 Ing. Rastislav Trnka
II. polrok
12.07.2017 MVDr. Ján Bílek, PhD.
26.07.2017 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
09.08.2017 JUDr. Ing. Otto Brixi
23.08.2017 Michal Djordjevič
06.09.2017 Ing. Zoltán Hanesz
20.09.2017 Ing. Eva Hulmečíková (zmena: prijíma Ing. Ján Süli)
04.10.2017 Ing. Štefan Lasky
18.10.2017 Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
08.11.2017 Ing. Igor Petrovčik
22.11.2017 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
06.12.2017 MUDr. Róbert Roland
20.12.2017 Ing. Ján Süli