Posedenie Mária


12.9.2017 sa v Radničnej sále uskutočnilo posedenie Mária, pri príležitosti najrozšírenejšieho krstného mena. Aj v Dennom centre je s týmto krásnym menom 37 členov.

Na posedení hrala hudobná skupina Alexandra Slaninu, spieval Marián Kavulič aj Mužská spevácka skupina Dubina, ktorá predstavila najnovšie piesne zo svojho repertoáru.

Pôvod mena z egyptského Mirjam, čo znamená milovaná bohom.

Žena menom Mária to v živote nebude mať príliš ľahké. Samotná jej povaha nie je veľmi ľahká, býva náladová a podozrievavá. Má sklon sa uzatvárať do seba, nemá za potreby prejavovať svoje city okoliu. Je tvrdohlavá a málo ovplyvniteľná. Svoje vysoké sebavedomie si navršuje rešpektom jej okolia.

Zvyčajne je dobrou študentkou. Nebráni sa spoznávaniu nových vecí, zaujíma sa o klasickú literatúru. Láka ju hlavne povolanie, kde by mohla odovzdať a zanechať niečo zo seba. Najlepšie by sa mohla uplatniť ako spisovateľka, alebo vychovávateľka v materskej škôlke, kde by mohla deťom vštepovať, ako sú knihy a láska k nim dôležité.

V citovej oblasti to tiež nie je najľahšie. Na jednej strane prejav citu je jej slabinou, ale na druhej strane túži obdarovávať láskou svojho najbližšieho. Je náruživá, citlivá a ľahko sa rozhnevá. Dôležitá je pre ňu vernosť a pohodlie rodiny.

Typickou farbou tohto mena je modrá.

Osobnosť: Tá, čo kraľuje na nebi a na zemi.

 

K stiahnutiu