Ponuka vzdelávania pre nezamestnaných


Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto, Komenského 19

Akreditované vzdelávanie pre uchádzačov o zamestnanie

od SČK organizácie vysoko akceptovanej v EÚ

KURZ opatrovania

Osvedčenie: slovensko-nemecké, slovensko-anglické, najlepšia cena, vysoká kvalita, EU certifikát prvej pomoci získate iba v SČK.

KURZ opatrovania detí pre kvalifikovanú prácu s deťmi: opatrovateľkám/ľom detí v domácnosti alebo v zariadeniach pre deti.

Uchádzači o zamestnanie zadarmo – REPAS, pri splnení podmienok ÚPSVaR.

Ak chcete pracovať v jedálni, reštaurácii, bufete, potravinách

REPAS Vám umožní bezplatný Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí /hygienické minimum/

a ľahšie získate prácu.

Vaše otázky zodpovieme na:

t. č. 0911 622 486, 055/622 22 05, mail : kosice@redcross.sk

ÚzS SČK Košice – mesto, Komenského 19, Košice, 1. poschodie, p. Eva Grácová.