Podmienky prenájmu nehnuteľností


Podmienky  prenájmu  a využitia  priestorov Radničnej sály, Sobášnej siene, zasadačky a priestorov telocviční pre  rôzne subjekty a kultúrne podujatia.

podmienky prenájmu a využitia radničnej sály a sobášnej siene