Plaváreň nie je na predaj


Tlačová správa

Košice 2.11.2017

V roku 2002 si mestská časť Košice-Staré Mesto vzala úver 22 miliónov slovenských korún na kúpu mestskej krytej plavárne, o ktorú vtedy mesto nemalo záujem a zachovala účel jej využitia pre potreby obyvateľov a športových klubov.

MČ Košice-Staré Mesto do Mestskej krytej plavárne ročne investuje desiatky tisíc eur a jej činnosť dotuje výškou cca 300 000 € ročne. Tohto roku bola investícia do novej bazénovej podlahy a jej vykurovania vo výške takmer 500 000 €, z čoho 250 000 € bolo čerpaných z úveru.

Mesto Košice mestskej časti ročne prispieva sumou 160 000 €. Napriek tomu, že vedenie mestskej časti každý rok žiada od mesta vyšší príspevok na prevádzku a rekonštrukciu, od roku 2008 nikdy nedostalo ani cent mimo každoročnej dotácie. 50 000 €, ktoré sa v tlačovej správe spomínajú, dostalo Staré Mesto z predaja Kositu, rovnako, ako ostatné mestské časti, pričom sa ich rozhodlo investovať do plavárne.

Nie je pravda, že pre školy a školské zariadenia došlo k zvýšeniu cien až o 60%. Celoplošne sa ceny vstupného zvýšili o 10%. Napriek tomu je cena vstupného na MKP jednou z najnižších na Slovensku. Nie je pravdou ani to, že mesto Košice iniciovalo v tejto problematike stretnutie so starostom. Naopak, rokovanie so zástupcami športových klubov a mesta, ktoré sa uskutočnilo 25.10.2017 na staromestskom úrade, zvolal starosta. Jeho výsledkom bol všeobecný konsenzus s pozastavením účinnosti nového cenníka pre kluby od 1.11.2017 s tým, že na mesiac november je naplánované stretnutie dotknutých klubov s členmi finančnej komisie na Mestskej krytej plavárni. Následne sa bude problematika prejednávať pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Budova MKP je majetkom mestskej časti Staré Mesto a preto nemôže prejsť pod správu mesta, pokiaľ ju mesto neodkúpi. Staré Mesto športové kluby nepodporuje len tlačovými správami, ale konkrétne, rôznymi zľavami pri organizovaní športových akcií, predovšetkým pre deti a mládež. Zároveň dlhodobo prihliada na finančné problémy a možnosti športových klubov a umožňuje im trénovať, či hrať majstrovské zápasy napriek tisícovým podlžnostiam.

„K problematike financovania a podpory Mestskej krytej plavárne, ktorú využívajú nie len občania Starého Mesta, ale aj iných mestských častí, miest a obcí KSK, plánujem zvolať stretnutie zástupcov MMK, KSK a starostov mestských častí,“ informuje starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto Mgr. Ľubomír Grega.

Tlačová správa bola vydaná ako reakcia na TS mesta Košice:

TS Mesto Košice chce späť Mestskú krytú plaváreň

K stiahnutiu