Aktuality

Mestská časť Košice-Staré Mesto dnešného dňa ukončila preberacie konanie stavby „Rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach“.
11. decembra 2012

Mestská časť Košice-Staré Mesto dnešného dňa ukončila preberacie konanie stavby „Rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach“.

viac
S postrehmi ohľadom rôznych nedostatkov v Starom Meste sa mnohí občania obracajú priamo na starostu.
10. decembra 2012

S postrehmi ohľadom rôznych nedostatkov v Starom Meste sa mnohí občania obracajú priamo na starostu.

viac
Aj keď je seniorom úplne jasné, že sladké balíčky nenosí Mikuláš, neváhali a v jeho mene si pripravili príjemné posedenie.
06. decembra 2012

Aj keď je seniorom úplne jasné, že sladké balíčky nenosí Mikuláš, neváhali a v jeho mene si pripravili príjemné posedenie.

viac
Rekonštrukcia podjazdu trvala necelé dva mesiace
06. decembra 2012

Rekonštrukcia podjazdu trvala necelé dva mesiace

viac
Radničnú sálu zaplnili rozprávkové bytosti z Divadielka pod Vežou. Podarilo sa im privolať aj Mikuláša.
06. decembra 2012

Radničnú sálu zaplnili rozprávkové bytosti z Divadielka pod Vežou. Podarilo sa im privolať aj Mikuláša.

viac
Na Mikuláša bude vstup na Mestskú krytú plaváreň pre deti a študentov zdarma.
05. decembra 2012

Na Mikuláša bude vstup na Mestskú krytú plaváreň pre deti a študentov zdarma.

viac
Galaprogram súťaže Slovo bez hraníc 2012 sa niesol v znamení vynikajúcich recitátorských výkonov.
03. decembra 2012

Galaprogram súťaže Slovo bez hraníc 2012 sa niesol v znamení vynikajúcich recitátorských výkonov.

viac
Košice - Staré mesto
30. novembra 2012

Snúbenci pri výbere termínu sobáša často dbajú aj na symboliku čísel. Onedlho im kalendár ponúkne naozaj magický dátum – 12.12.2012 – a Staré Mesto zase miesto na sobáš.

viac
Majitelia garáží, nachádzajúcich sa medzi Geriatrickým centrom sv. Lukáša a bytovým domom Jesenná ul. č. 7 , žiadali mestskú časť o zabezpečenie opravy prístupovej komunikácie ku garážam.
28. novembra 2012

Majitelia garáží, nachádzajúcich sa medzi Geriatrickým centrom sv. Lukáša a bytovým domom Jesenná ul. č. 7 , žiadali mestskú časť o zabezpečenie opravy prístupovej komunikácie ku garážam.

viac
17. ročník celomestskej súťaže Slovo bez hraníc má svojich víťazov
28. novembra 2012

17. ročník celomestskej súťaže Slovo bez hraníc má svojich víťazov

viac
Seniori z Denného centra dokázali, že sa vedia nie len poriadne zvŕtať na tanečnom parkete, čo nedávno potvrdili na Katarínskej zábave, ale majú aj mimoriadne pozitívny vzťah k športu.
28. novembra 2012

Seniori z Denného centra dokázali, že sa vedia nie len poriadne zvŕtať na tanečnom parkete, čo nedávno potvrdili na Katarínskej zábave, ale majú aj mimoriadne pozitívny vzťah k športu.

viac
Starosta MČ zvolal 27.11.2012 na základe podnetu Bytového družstva Nádej, Protifašistických bojovníkov 7, pracovné stretnutie za účelom odstránenia nedostatkov negatívne pôsobiacich na kvalitu životného prostredia.
28. novembra 2012

Starosta MČ zvolal 27.11.2012 na základe podnetu Bytového družstva Nádej, Protifašistických bojovníkov 7, pracovné stretnutie za účelom odstránenia nedostatkov negatívne pôsobiacich na kvalitu životného prostredia.

viac
Opäť sme pokročili s úpravami a opravami v Starom Meste.
28. novembra 2012

Opäť sme pokročili s úpravami a opravami v Starom Meste.

viac
Aj tento týždeň sme pokračovali s prácami v jednotlivých lokalitách Starého Mesta i riešením Vašich podnetov.
23. novembra 2012

Aj tento týždeň sme pokračovali s prácami v jednotlivých lokalitách Starého Mesta i riešením Vašich podnetov.

viac
Aj keď v niekoľkodňovom predstihu, no v o to lepšej atmosfére si seniori z Denného centra vychutnali Katarínsku zábavu.
22. novembra 2012

Aj keď v niekoľkodňovom predstihu, no v o to lepšej atmosfére si seniori z Denného centra vychutnali Katarínsku zábavu.

viac