Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.


Vyhlásenie