Regionálny úrad verejného zdravotníctva, rozhodnutie o opatrení zabezpečenia celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov / deratizácie / na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018.


Rozhodnutie