Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – opatrenia