Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie