Opravy v Starom meste


Na základe upozornení občanov, poslancov, či po zistení z osobných pochôdzok Starého mesta boli zistené nedostatky v istých lokalitách. Keďže ako mestská časť, nemáme kompetencie, aby sme tieto nedostatky riešili sami, urgovali sme Magistrát mesta Košice. Po dnešnej kontrole sa spoločne všetci tešíme, že aj vďaka našej práci sa podarilo uskutočniť nasledovné:

 • oprava prepadnutej cesty pri výjazde z dvora Pajorovej a Jarnej ulici na Čsl.armády pod podchodom

  dav

  dav

  dav

 • nový poklop kanalizácie na Zimnej ulici 17 a 19

  dav

 • opravené stĺpiky s reťazami na Magurskej

  dav

 • nový asfalt na chodníku na rohu Grešákovej a Tajovského

  dav

K stiahnutiu