Opravovali sa výtlky


Dvor známy ako Malá Praha je od dnešného dňa o čosi krajší. Naša mestská časť v súčinnosti so Správou mestskej zelene si „posvietila“ na výtlky na prístupovej komunikácii ku miestnym garážam. Aktuálne sú už upravené.

K stiahnutiu