Oprava poruchy na Moyzesovej ulici


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v priebehu dnešného dňa odstraňuje vodovodnú poruchu na ulici Moyzesova 17.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve na priľahlých uliciach, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.