Olympiáda seniorov s trvalým pobytom v MČ KE-SM


Minulý týždeň sa uskutočnila Olympiáda seniorov s trvalým pobytom v MČ Košice-Staré Mesto, ktorá mala dve etapy. Prvá časť olympiády sa uskutočnila 5.12.2017 od 10.00 hod. V Admiral Clube na Nám.L. Novomeského, kde prebiehal bowlingový turnaj, v ktorom si súťažiaci otestovali svoje schopnosti. Súťažili v štyroch tímoch, pričom každý tvorilo 5-7 ľudí. 

Dňa 8.12.2017 sa v priestoroch Denného centra seniorov uskutočnila druhá etapa olympiády, kde seniori súťažili v disciplínach: hod šípkami a pingpong. Na záver sa uskutočnilo vyhodnotenie, kde boli všetkým zúčastneným odovzdané medaily a víťazom ceny vo forme darčekových poukážok.

K stiahnutiu