November 2017 v Dennom centre


28.11.2017 – Divadlo Milénium úspešne reprízovalo hru Lysistrata v Radničnej sále.

29.11.2017 – Výročná členská schôdza s voľbou nového predsedu a výboru sa uskutočnila v Ges klube.

30.11.2017 – Pani Anna Naštová získala v celomestskej recitačnej súťaži Slovo bez hraníc OCENENIE POROTY