PodnetyVašim kritériám vyhovuje 21 výsledkov.

OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Žiada opravu zničených lavičiek v okolí obytných blokov na Z...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Odstránenie alebo skultúrnenie neestetického oplotenia Pravo...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Zabezpečenie výstavby chodníka v dĺžke 10 m vo dvore na Kuzm...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Chýbajúce verejné osvetlenie na Dargovskej ulici v Košiciach...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Nedokončená rozkopávka na chodníku Kuzmányho 1 pred prevádzk...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Preskúmanie porušovania zákona NR SR 182/93 Z. z. o vlastníc...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Výsadba 6 ks stromov na Dominikánskom námestí v Košiciach, k...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Komplexná oprava povrchu asfaltového chodníka v celej šírke ...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Katastrofálny stav prístupových komunikácií vedúcich ku gará...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Zle opravený povrch parkoviska po rozkopávke na Magurskej ul...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Zle urobený povrch parkoviska po rozkopávke pred vchodmi Mag...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Neupravená rozkopávka parkoviska pred vchodmi Magurská 9 a 1...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Neuspokojivý stav prístupovej cesty ku garážam na ulici Kpt....
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Sadnutý kanál na Belánskej ulici
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Haviarska
PREDMET
Rozbitá prístupová cesta ku garážam na Haviarskej ulici...
PODANÉ
22.11.2017
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Členská samospráva Kuzmány 31 - 33
PREDMET
Vyspravenie priestoru medzi kontajnermi na odpad s vyspádova...
PODANÉ
08.03.2017
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Členská samospráva Kuzmány 31 - 33
PREDMET
Úprava zastávky električiek pri Hlavnej pošte - dodanie bočn...
PODANÉ
08.03.2017
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Bačíkova
PREDMET
upozornenie na havarijný stav múru na Bačíkovej ulici...
PODANÉ
16.11.2015
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
riešenie nedostatkov v stave komunikácii v mestskej časti Ko...
PODANÉ
11.11.2015
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
riešenie nedostatkov - výtlky a diery na Kuzmányho sídliku ...
PODANÉ
11.11.2015
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Nám. L. Novomeského č. 3
PREDMET
žiadosť o opravu retardéra
PODANÉ
22.10.2015
STAV
Nevybavené