PodnetyVašim kritériám vyhovuje 39 výsledkov.

OBČAN Z ULICE
Hlavnej
PREDMET
Oprava poškodeného chodníka pred Štátnym divadlom, medzi div...
PODANÉ
30.07.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Poštovej
PREDMET
Poškodený chodník okolo bývalých kasárni / oproti hlavnej po...
PODANÉ
24.07.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Dargovskej
PREDMET
Oprava poškodeného chodníka v okolí bytového domu na Dargovs...
PODANÉ
24.07.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Vodnej
PREDMET
Podnet na rušenie nočného kľudu na Vodnej ulici....
PODANÉ
06.06.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Letnej
PREDMET
Žiadosť o osadenie lavičiek, neprispôsobiví psíčkari, osaden...
PODANÉ
31.05.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
ČSL.Armády
PREDMET
Poškodená fasáda / 2 diery / v podchode na časti domu na Čsl...
PODANÉ
01.06.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Jesennej
PREDMET
Upozornenie na dva prepadnuté kanály na Jesennej ulici 2-4....
PODANÉ
24.05.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Dominikánske námestie
PREDMET
Rozbité a poškodené verejné osvetlenie na Dominikánskom náme...
PODANÉ
16.05.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Dargovskej
PREDMET
Kto rozhoduje o umiestnení zábran proti vstupu motorových vo...
PODANÉ
18.05.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Kuzmányho
PREDMET
Poškodená komunikácia / prepadnutý povrch chodníka / na elek...
PODANÉ
09.05.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Kuzmányho
PREDMET
Oprava alebo výstavba nových schodov od blokov na Karpatskej...
PODANÉ
04.04.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Jakobyho
PREDMET
Dodanie lavičiek do oddychovej časti zelene na Tyršovom nábr...
PODANÉ
25.04.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Muránska
PREDMET
Odstavený vrak auta na Muránskej ulici č.9, Košice....
PODANÉ
23.04.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Kuzmányho
PREDMET
Oprava prepadnutého poklopu kanála na Zimnej ulici č. 17 a 1...
PODANÉ
16.04.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Nedostatky v stave komunikácií na Štítovej ulici...
PODANÉ
26.03.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Nedostatky v stave kominikácií na ulici Kpt. Nálepku...
PODANÉ
26.03.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Nedostatky v stave komunikácií na Tataranskej ulici...
PODANÉ
26.03.2018
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Park Angelinum
PREDMET
Parkovanie vozidiel na chodníku pred vchodmi Park Angelinum ...
PODANÉ
15.02.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Žiada opravu zničených lavičiek v okolí obytných blokov na Z...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Odstránenie alebo skultúrnenie neestetického oplotenia Pravo...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Zabezpečenie výstavby chodníka v dĺžke 10 m vo dvore na Kuzm...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Chýbajúce verejné osvetlenie na Dargovskej ulici v Košiciach...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Nedokončená rozkopávka na chodníku Kuzmányho 1 pred prevádzk...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Preskúmanie porušovania zákona NR SR 182/93 Z. z. o vlastníc...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Výsadba 6 ks stromov na Dominikánskom námestí v Košiciach, k...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Kpt. Nálepku
PREDMET
Komplexná oprava povrchu asfaltového chodníka v celej šírke ...
PODANÉ
10.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Katastrofálny stav prístupových komunikácií vedúcich ku gará...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Zle opravený povrch parkoviska po rozkopávke na Magurskej ul...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Zle urobený povrch parkoviska po rozkopávke pred vchodmi Mag...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Neupravená rozkopávka parkoviska pred vchodmi Magurská 9 a 1...
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Neuspokojivý stav prístupovej cesty ku garážam na ulici Kpt....
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
Sadnutý kanál na Belánskej ulici
PODANÉ
21.01.2018
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Haviarska
PREDMET
Rozbitá prístupová cesta ku garážam na Haviarskej ulici...
PODANÉ
22.11.2017
STAV
Vybavené
OBČAN Z ULICE
Členská samospráva Kuzmány 31 - 33
PREDMET
Vyspravenie priestoru medzi kontajnermi na odpad s vyspádova...
PODANÉ
08.03.2017
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Členská samospráva Kuzmány 31 - 33
PREDMET
Úprava zastávky električiek pri Hlavnej pošte - dodanie bočn...
PODANÉ
08.03.2017
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Bačíkova
PREDMET
upozornenie na havarijný stav múru na Bačíkovej ulici...
PODANÉ
16.11.2015
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
riešenie nedostatkov v stave komunikácii v mestskej časti Ko...
PODANÉ
11.11.2015
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Škultétyho
PREDMET
riešenie nedostatkov - výtlky a diery na Kuzmányho sídliku ...
PODANÉ
11.11.2015
STAV
Nevybavené
OBČAN Z ULICE
Nám. L. Novomeského č. 3
PREDMET
žiadosť o opravu retardéra
PODANÉ
22.10.2015
STAV
Nevybavené