Podnety


Občan z ulice
Členská samospráva Kuzmány 31 - 33
Predmet
Vyspravenie priestoru medzi kontajnermi na odpad s vyspádovaním a prestrešenie a uzamykanie oplotenia stanovišťa kontajnerov
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
08.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Občan z ulice
Členská samospráva Kuzmány 31 - 33
Predmet
Úprava zastávky električiek pri Hlavnej pošte - dodanie bočného skla a lavičky
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Mesto Košice
Postúpené, prejednané dňa
10.03.2017
Dátum podania
08.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Občan z ulice
Pajorova
Predmet
Cez víkend sa začalo tvoriť znečistenie verejného priestranstva pred domom Pajorova1. Smetisko sa začína zväčšovať.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
09.02.2016
Dátum podania
09.02.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
09.02.2016
Vybavené dňa
09.02.2016
Ukončené dňa
09.02.2016
Občan z ulice
Bačíkova
Predmet
upozornenie na havarijný stav múru na Bačíkovej ulici
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
23.11.2015
Dátum podania
16.11.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Občan z ulice
Škultétyho
Predmet
riešenie nedostatkov v stave komunikácii v mestskej časti Košice-Staré Mesto - pri rekonštrukcii elektr. trate na Festivalovom námestí boli v rozpore s platnou legislatívou vybudované prechody pre chodcov (pri vstupoch na komunikáciu boli ponechané prekážky - stupne tvorené vysokými obrubníkmi)
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
23.11.2015
Dátum podania
11.11.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Občan z ulice
Škultétyho
Predmet
riešenie nedostatkov - výtlky a diery na Kuzmányho sídliku po rozkopávkach, na chodníku Škultétyho 2 a pred gymnáziom, na Námestí L. Novomeského pri GES-ku, nedokončené práce po rekonštrukcii električkových tratí na Kuzmányho ulici
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
23.11.2015
Dátum podania
11.11.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Občan z ulice
Nám. L. Novomeského č. 3
Predmet
žiadosť o opravu retardéra
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
02.11.2015
Dátum podania
22.10.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa