MŠ Park Angelinum je väčšia a modernejšia


Dnes  22.8.2017 prebehlo kolaudačné konanie prístavby na MŠ Park Angelinum. S výstavbou sa začalo ešte 21.11.2016. Prístavba bola dokončená 30.6.2017. Vďaka nej tak v škôlke pribudne 25 nových miest pre deti a k pracovnému kolektívu zase dvaja pedagogickí a dvaja nepedagogickí zamestnanci. Na rozšírenie kapacít MŠ Park Angelinum prispelo Staré Mesto sumou 45.800 € a ďalších 40.000 € čerpalo z dotácie zo štátneho rozpočtu.
Aj keď sa z úspešného projektu teší vedenie mestskej časti a materskej školy, najväčšiu radosť z nových, moderných priestorov budú mať nepochybne deti.

K stiahnutiu