MŠ Jarná ma skolaudovanú prístavbu


Dnes 21.11.2017 sa uskutočnilo kolaudačné konanie prístavby na MŠ Jarná 4.

Prístavba bude modernou triedou pre ďalších 25 detí, vďaka čomu pribudnú aj dvaja pedagogickí zamestnanci.

Na prístavbu bolo vynaložených 40 000 € zo štátneho rozpočtu a takmer 70 tisíc z rozpočtu našej mestskej časti.

K stiahnutiu