Plat starostu


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto na X. riadnom zasadnutí uznesením č. 160 zo dňa 25.05.2016 určilo mesačný plat starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto s účinnosťou od 1. júna 2016 v celkovej výške 3.063,- € pozostávajúci z platu vo výške 2.552,00 € stanoveného podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a z platu zvýšeného o 20 % vo výške 511,- € stanoveného podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.