Dochádzka poslancov


Účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva – príloha