Dochádzka poslancov


Účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva – miestne zastupiteľstvo

 

Účasť poslancov na poslaneckých dňoch – poslanecké dni