Dochádzka poslancov


Účasť poslancov na rokovaní miestneho zastupiteľstva – príloha

 

Účasť poslancov na poslaneckých dňoch – príloha