Mestská krytá plaváreň


Mestská krytá plaváreň v Košiciach sa nachádza na ulici Protifašistických bojovníkov č.4, blízko železničnej a autobusovej stanice. /pozri mapku/ Nachádza sa u nás bazén spojený z 50 metrového a 25 metrového plaveckého bazéna. V letnej sezóne sprístupňujeme pre verejnosť aj vonkajšiu trávnatú plochu s detským bazénikom.

Na Mestskej krytej plavárni si môže prísť zaplávať verejnosť, ako aj organizácie, príp. školy, ktoré si u nás objednávajú plavecké dráhy. Preto je dôležité, aby si návštevník preštudoval rozpis voľných dráh pre verejnosť, ktorý sa vyhotovuje týždenne a umiestňuje vo vestibule  (pokladňa) a na webovej stránke plavárne.

Kontakt:

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
04001 Košice
telefón: +421556222316
e-mail: plavarenkosice@gmail.com
Riaditeľ:
Ing. Vladimír Hlivák; hlivak.mkp@gmail.com