LEGO výstava


„Aj ja budem veľký“- profesie očami detí.

Hra je hlavná formatívna aktivita detstva , ktorou možno v edukácii veľa dosiahnuť. Jednou z aktivizujúcich a podnetných hračiek je aj Lego Education, ktoré sa využíva v materských školách aj ako učebná pomôcka.

Práve preto každoročne organizuje LEGO klub staromestských materských škôl výstavy, ktoré sa konajú v Radničnej sále. Tohtoročnej výstavy uskutočnenej dňa 24.5 a 25.5. 2018 sa zúčastnilo sedem materských škôl. Deti z lega zhotovili s pomocou učiteliek rôzne profesie ( lekár, učiteľ, pilot, policajt, horár, stavbár, pekár). Podnetná a nápaditá LEGO výstava očarila návštevníkov, o čom svedčili aj nadšené zápisy v kronike LEGO klubu.

K stiahnutiu