„Kráter“ na Strojárenskej opravia až na jar


Tuhé mrazy zanechávajú stopy na cestách i chodníkoch. Podpísala sa aj o poriadny „kráter“ v chodníku na Strojárenskej ulici. V tejto súvislosti sme kontaktovali Magistrát mesta Košice. Informovali nás, že v tomto počasí sa pracuje s náhradnými materiálmi a robia sa iba havarijné stavy. Sľúbili však, že nasledujúci deň dieru v chodníku opravia. Oprava sa však nekonala, preto sme problém opäť urgovali na príslušnom oddelení magistrátu.

Dňa 13.2.2017 sme z magistrátu dostali odpoveď, že pracovníci boli stav chodníka preveriť a žiaľ nejde o bežný výtlk – pravdepodobne časť konštrukcie chodníka vymyla voda z nejakej poruchy vodovodu resp. kanalizácie. Chodník je  prepadnutý a pod ním je veľká dutina. Chodník je preto v mieste dutiny potrebné vybúrať, zistiť dôvod vzniku a následne opraviť. Vzhľadom na rozsah prác a klimatické podmienky sa oprava uskutoční až v jarných mesiacoch.

Do doby opravy je poškodený chodník označený značením Z4. Napriek tomu buďte pri prechádzaní cez Strojárenskú obzvlášť opatrní.

Strojárenská