Kontrolovali ulice


V rámci kontrolného dňa sa prešli starosta so zástupcom Správy mestských komunikácii po uliciach v Starom Meste Alvinczyho, Bajzova, Bellova, Bencúrova, Haviarska, Hútnicka, Jakobyho, Jesenského, Jiskrova, Kmeťova, Kováčska, Löfflerova, Masarykova, Puškinova, Slovenskej jednoty, Staničné námestie, Stromová, Thurzova, Zvonárska zamerali sa na stav chodníkov, ciest a dlažby. Zistenými nedostatkami sa bude podľa prísľubu Správa mestských komunikácii zaoberať najskôr začiatkom apríla, kedy by sa už malo otepliť.

V najbližších dňoch sa uskutočnia kontroly na ďalších uliciach Starého Mesta.

V stredu podvečer sa uskutoční so zástupcami Dopravného podniku mesta Košice kontrola funkčnosti verejného osvetlenia.

V prípade zistenia ďalších nedostatkov v oblasti osvetlenia, alebo správy mestskej zelene, prípadne správy komunikácii nás môžete informovať na sekretariáte starostu 055/ 62 220 26.

 

K stiahnutiu