Kontrolný deň čistoty


Starosta Starého Mesta Ľubomír Grega spolu s prednostom Miestneho úradu Karolom Tillom vykonali kontrolný deň čistoty v lokalitách Starého Mesta.

Na základe občianskeho podnetu sa boli pozrieť na starú, neudržiavanú budovu na Kpt. Nálepku. Tá však patrí Technickej univerzite:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontrolovali aj stav kontajnerovísk na Kuzmányho sídlisku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K stiahnutiu