Kontrola detských ihrísk


Dňa 21.5.2018 bola vykonaná ročná hlavná kontrola detských ihrísk. Po vykonanej kontrole sú dočasne verejnosti neprístupné, resp. prístupné len na vlastné riziko ihriská na nasledovných uliciach: Jesenná, Park Angelinum, Tyršovo nábrežie.

Na odstránení závad aktuálne pracujeme a po ich odstránení budú ihriská opätovne sprístupnené verejnosti.

Ďakujeme za pochopenie.

K stiahnutiu