Kontajnery pri Pravoslávnom kostole sú už tip-top


Okolie Pravoslávneho kostola na ulici Československej armády sa už opäť skvie v plnej kráse. Staromestský úrad včera upozornil KOSIT na neporiadok v okolí priľahlých kontajnerov a okamžite došlo k náprave. Pracovníkom patrí vďaka za minimálny reakčný čas.

K stiahnutiu