Koncoročné stretnutie s riaditeľkami MŠ


Teší ma, že som na poslednej tohoročnej porade mohol riaditeľkám našich materských škôl oznámiť, že naša mestská časť vďaka mestu Košice môže vyhovieť ich požiadavkám. Personál i deťúrence sa budú môcť tešiť z nových kuchynských zariadení v hodnote 25 000 €.

Riaditeľkám L. Leskovskej, D. Dvorskej, D. Harvanovej, I. Hnidiakovej, E. Farkašovej a E. Pačaiovej, všetkým učiteľkám, kuchárkam, ekonómkam, upratovačkám ďakujem v mene rodičov za vykonanú prácu v roku 2016 a v Novom roku prajem veľa chuti a elánu do ďalšej práce s najmenšími Košičanmi a veľa zdravia.

 

dsc_8439

Na foto zľava: K. Till, L. Leskovská, D. Dvorská, Ľ. Grega, D. Harvanová, I. Hnidiaková, E. Farkašová, E. Pačaiová