Redakčná rada Staromestských listov


Predseda: Ing. Zoltán Hanesz

Členovia:    Ing. Igor Petrovčik, Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., PhD., Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Flóra Ondová Reiter, Mgr. Ľubomír Grega

č. 30-2013 – štatút Redačnej rady Staromestských listov

č. 29-2013 – štatút periodika Staromestské listy