Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu


Predseda: Ing. Igor Petrovčik

Členovia: MUDr. Róbert Roland, Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., Ing. Eva Hulmečíková, Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., MVDr. Ján Bílek, PhD., Michal Djordjevič, Ing. Flóra Ondová Reiter

Pozvánka

Zápisnice