Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Členovia: JUDr. Ing. Otto Brixi, Ing. Ján Süli

 

Zápisnice: