Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku


Predseda: Ing. Ján Süli

Členovia:  Ing. Eva Hulmečíková Ing. Zoltán Hanesz, Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., Ing. Igor Petrovčik,Ing. Štefan Lasky, Ing. Flóra Ondová Reiter

Pozvánka

Zápisnice