Interpelácie


Poslanec
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Predmet
Výrub stromov na Škultétyho ulici
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
28.11.2017
Dátum podania
27.11.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Predmet
Premiestnenie smetných kontajnerov na parkovisku Škultétyho - Vojenská
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
27.11.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Poškodený chodník na križovatke Vojenská - Karpatská
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
27.11.2017
Dátum podania
24.11.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
VZN MČ KE SM č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane: - neatraktívne a nefrekventované miesto na vylepovanie plagátov na oplotení Mestskej krytej plavárne navrhuje umiestniť tabuľu na vylepovanie na trhovisko na Dominikánskom námestí - poukazuje na porušovanie VZN a to osadzovaním bannerov na ploty verejných priestranstiev na pozemkoch Mesta Košice. Žiada, aby úrad promptne reagoval na všetky upozornenia obyvateľov a doplnil VZN o text: všetky plagáty alebo imé nosiče informácií v rámci volebnej kampane, ktoré budú v rozpore s VZN 2/2014 budú za asistencie Mestskej polície okamžite odstránené.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
nie
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
13.11.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
13.12.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie orezu stromov nad chodníkom vo dvore od Kuzmányho 3 až 6
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie orezania stromov nad chodníkom na Poštovej ul. oproti Hlavnej pošte 1.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia - zabezpečenie odstránenia neestetickej a hygienicky a bezpečnostne nevyhovujúcej administratívnej budovy z UNIMO buniek na Kpt. Nálepku 2
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
nie, Technická univerzita Košice
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy a komplexného nového asfaltového povrchu v plnom profile na chodník od Kpt. Nálepku 17 až po OC LIPA /Fresh/
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy strechy na Sobášnej sieni, nakoľko cez ňu preteká počas dažďa voda a je to veľká hanba pred svadobčanmi
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
02.11.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy pultu kuchynskej linky v zázemí sobášnej siene, nakoľko je v dezolátnom stave a nezodpovedá hygienickým predpisom
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
02.11.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Vyžiadanie oficiálneho písomného zdôvodnenia zo strany Magistrátu, prečo nie je schopné zabezpečiť projektovú dokumentáciu na zamýšľané prechody pre chdcov na Kuzmányho sídlisku
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie komplexnej opravy asfaltového povrchu chodníka v celej šírke od križovatky Kuzmányho až po Festivalové námestie
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Dokončenie asfaltového povrchu po prekopávke chodníka a cesty pred domom Magurská 11, Košice, zo strany VVS a.s.,
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava prípadne odstránenie reťazových zábradlí na Magurskej ulici
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
02.11.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy dlažby na prechode pre chopdcov na križovatke Bačíkova - Hlavná
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie obmedzenia prevádzky Drogérie na Kuzmányho 1 z dôvodu predaja psychotrópnych látok neprispôsobivým občanom
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
nie
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy 40 ročnej preliezky na asfltovom ihrisku pred ZŠ L. Novomeského 2
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy a dodanie novej dosky lavičky pred Gymnáziom L. Novomeského 4.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia - zabezpečenie odťahu vraku auta Renault na Tatranskej ul. č. 3, ktorý tam už stojí 15 rokov a blokuje parkovacie miesto
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, Mestská polícia
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie osadenia bezpečnostných kamier vo dvore Gymnázia L. Novomeského 4, Košice
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
nie, Gymnázium, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie okamžitej dočasnej alebo finálnej opravy vjazdu na Tatranskú uli. od Festivalového námestia.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie komplexnej opravy asfaltového povrchu v plnom profile v celej dĺžke chodníka od OC Tip Top až po Festivalové námestie
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia vo veci opravy basketbalového koša na Kuzmányho 13 v Košiciach
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
02.11.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia vo veci odstránenia, prípadne skultúrnenia neestetického oplotenia Pravoslávneho chrámu na ulixci Čsl. armády.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, stavebný úrad
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie odpadkových košov min. 3 ks pri chodníku na Nám. L. Novomeského pred Gymnáziom a Základnou školou, prisľúbených zo strany SMZ v Košiciach
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie udržiavania čistoty v areáli Gymnázia Gen. M. R. Štefánika, Novomeského 4, Košice
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
nie, Gymnázium, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zničeného odpadkového koša medzi obytnými blokmi L. Novomeského 3 a 4
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
05.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev vo dvore Kuzmányho 1 a Čsl. armády pri garážach aktivačnými pracovníkmi
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
02.11.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava a dokončenie asfaltových plôch pred vchodom Kuzmányho 1 v súvislosti s rekonštrukciou MET a IKD
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, referát dopravy
Postúpené, prejednané dňa
06.10.2017
Dátum podania
02.10.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Rušenie pokojného bývania občanov z ulice Kpt. Nálepku č. 5 chladiacim zariadením a vonkajším osvetlením na streche prevádzkarne oproti obytnému domu
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
27.09.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
27.10.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Úprava zelene, výsadba kvetov, orezy stromov a výrub bazy čiernej na ulici Jarná 21, 23 a 25 vo dvore.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
05.09.2017
Dátum podania
24.08.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Riešenie situácie pri Mlynskom náhone - projekt MORE. Hľadať riešenie na udržiavanie čistoty.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
25.07.2017
Dátum podania
15.07.2017
Urgované dňa
05.09.2017
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy zničeného basketbalového koša, ktorý bol zlomený a následne odvezený.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
10.07.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie čistoty asfaltovej plochy vo dvore GES Clubu za panelovým plotom, kde je naďalej množstvo nánosov špiny a zhnitého lístia ešte z minuloročnej jesene .
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Mesto Košice, EEI s.r.o.
Postúpené, prejednané dňa
10.07.2017
Dátum podania
10.07.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
20.07.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
zabezpečenie očisty a zberu voľne pohodených odpadkov v rámci detského ihriska pred Gymnáziom L. Novomeského 4 Košice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
10.07.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
10.08.2017
Vybavené dňa
20.07.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Urgencia rekonštrukcie a osadenia troch nových košov na odpadky v lokalite okolia detského ihriska pred Gymnáziom L. Novomeského 4 Košice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
10.07.2017
Dátum podania
10.07.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
20.07.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy nebezpečných káblov elektrického napätia, ktoré sa nachádzajú nezabezpečené v rámci stĺpu verejného osvetlenia na ul. L. Novomeského, na roku Gymnázia Novomeského 4 a detského ihriska pred Gymnáziom L. Novomeského 4, Košice oproti chodníku vedúcemu ku škôlke Tatranská 23, Košice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
10.07.2017
Dátum podania
10.07.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
20.07.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Tvorenie mlák na ceste pri prechode pri Poštovej banke
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
20.06.2017
Dátum podania
20.06.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
20.06.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Poškodený chodník na Tajovského ulici pri križovatke s Grešákovou ulicou.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
21.06.2017
Dátum podania
21.06.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
23.06.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava výtlku na ceste pred vchodom Kpt. Nálepku č. 9 v Košiciach
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
12.06.2017
Dátum podania
05.06.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.06.2017
Ukončené dňa
12.06.2017
Poslanec
MUDr. Robert Roland
Predmet
Stav predaja event. výstavby garáží súkromnému vlastníkovi na Kuzmányho sídlisku - aktuálna presná a obsiahla informácia
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
29.05.2017
Dátum podania
24.05.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
05.06.2017
Ukončené dňa
05.06.2017
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Nevyasfaltovaný chodník pri stanovišti kontajnerov pri Škultétyho ulici č. 1
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
23.05.2017
Dátum podania
22.05.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
23.05.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Rozbitá a chýbajúce dlažba na uliciach Františkánska, Biela, Kováčska a Univerzitná.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
23.05.2017
Dátum podania
22.05.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
22.05.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Nedošlo k vysadeniu chýbajúcich stromov na Dominikánskom námestí
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
23.05.2017
Dátum podania
22.05.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
24.05.2017
Ukončené dňa
24.05.2017
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Po oprave cesty na Poštovej ulici neboli dokončené úpravy medzi chodníkom a obrubníkom, na mieste ostal kus betónu.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
23.05.2017
Dátum podania
22.05.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
23.05.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Predmet
Pobyt asociálov vo výklenku na ČSA 1. Už bolo nahlásené pred mesiacom. Nič sa nedeje.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP)
Postúpené, prejednané dňa
15.05.2017
Dátum podania
11.05.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
22.05.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Neudržiavanie zelených plôch Správou mestskej zelene v Košiciach, nepozbierané, nepohrabané lístie a riešiť priority prv údržba zelene a až potom podnikateľské aktivity.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
04.05.2017
Dátum podania
28.04.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
04.06.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Parkovanie na chodníku pozdĺž Československej armády, nešetrenie resp. poškodzovanie zelene otáčaním sa na chodníku
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2017
Dátum podania
28.04.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
22.05.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
1 - uvolnené stĺpiky, nefunkčné dvierka a pozostatky po stĺpikoch na venčovisku pre psov; 2 -šrúby trčiace po odstránení starého parkovacieho automatu - Hutnícka; 3 - 2 kanály + 1 uličná vpusť - Hutnícka prechod na Haviarsku; 4 - prepadnutá zeleň -Haviarska - Alvinczyho a v ceste Alvinczyho prepad po pokládke káblov; 5 - konáre vo vzduchu (suché) - Stromová ulica; 6 - parkovisko zriadené z chodníka (EEI) - Bellova; 7 - vytváranie skládky zeminy - znečisťujú cesty !!!; 8 - city monitor nevyznačuje zrealizované činnosti podnety v riešení aktualizovať;
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK, SMZ, EEI
Postúpené, prejednané dňa
27.04.2017
Dátum podania
27.04.2017
Urgované dňa
31.05.2017
Termín vybavenia
Vybavené dňa
07.06.2017
Ukončené dňa
Poslanec
MUDr. Róbert Roland
Predmet
žiada, aby sa Miestne zastupiteľstvo MČ KE SM zasadilo o osadenie jedinej pamätnej tabule na rok 1989 (tabuľa VPN), ktorá bola odstránená z budovy OTP banky pri jej maľovaní). Osadenie novej (z umeleckého hľadiska kvalitnejšej) tabule.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
30.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
25.04.2017
Poslanec
Ing. Štefaj Lasky
Predmet
Čsl. armády 1 - v priestore z pravej strany budovy geriatrie sa zdržiavajú bezdomovci, ktorí tam prenocúvajú (hluk, smrad, neporiadok). Odstrániť odpad a zabezpečiť priestor mrežami
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Nie, VŠÚG sv. Lukáša, Košice
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
30.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
25.04.2017
Poslanec
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
Predmet
neupratané lístie pod autami na Vodnej (od jesene), nepozametané v kontajnerových stanoviskách - Tyršovo nábrežie, nevyzbierané odpadky za kontajnermi na Starej baštovej
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
KOSIT a.s. Košice, SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
30.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
poškodený chodník a parkovisko pri Jakobyho 10
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
29.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
poškodený dlaždený chodník vedúci k obytnému domu (v okolí bloku Slovenskej jednoty 36)
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
29.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
poškodený asfaltový chodník pri vstupe do obytného domu Slovenskej jednoty 36
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
29.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
prepadnutá časť vozovky na parkovisku pred obytným domom (v okolí bloku Slovenskej jednoty 36)
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
29.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
vyvýšené miesto na vozovke v okolí ďalšieho šachtového príklopu (v okolí bloku Slovenskej jednoty 36)
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
29.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
prasklina - diera v okolí šachtového prístupu v okolí bloku Slovenskej jednoty 36
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
29.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djorjevič
Predmet
chýbajúci bezbarierový prístup na zastávku MHD na Vojenskej ulici
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
22.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Pozostatky stĺpa na verejnom priestranstve na Námestí Laca Novomeského. Žiada ich odstránenie nakoľko pôsobia neesteticky.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
MMK referát dopravy, VSD a.s., Košice
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2017
Dátum podania
20.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Obyvatelia Alvinczyho 21 v Košiciach sú obťažovaní hlukom spôsobeným brechotom psa z Lomenej ulice č. 4 v Košiciach.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Nie, ide o pôsobnosť súdu
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2017
Dátum podania
15.02.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
09.03.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Chýbajúci chodník na Vojenskej ulici 14 pri SBD Košice I,
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
15.03.2017
Dátum podania
13.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.03.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Poškodený chodník na Karpatskej ulici pod schodmi na Belánsku ulicu.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
15.03.2017
Dátum podania
13.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.03.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Poškodený chodník na Dargovskej ulici č. 2
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
15.03.2017
Dátum podania
13.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
17.03.2017
Vybavené dňa
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Poškodený chodník na Vojenskej ulici č. 6
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
15.03.2017
Dátum podania
13.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
16.03.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Nedokončená úprava trávnika na Vojenskej ulici č. 4.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
15.03.2017
Dátum podania
13.03.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
17.03.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Žiada zabezpečiť opravu chodníka pred vchodom Floriánska 12 po rozkopávke VVS a.s. Košice. Výkop bol na jeseň zasypaný štrkom.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
17.02.2017
Dátum podania
15.02.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.03.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Žiada zabezpečiť opravu poškodeného trávnika pred vchodmi Kuzmányho č. 55 - 57 a jeho ochranu zábradlím resp. živým plotom.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
17.02.2017
Dátum podania
15.02.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.03.2017
Ukončené dňa
13.03.2017
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Žiadosť osadenie spomalovača na cestu na ulici Kpt. Nálepku pred vchodom domu č. 3 - k chodníku smerujúcemu k OC Tip-Top.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
KFVaVP, referát dopravy MMK
Postúpené, prejednané dňa
07.03.2017
Dátum podania
15.02.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.06.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Riešenie zlej situácie s odpadom a jeho ukladaním vo vreciach na Vrátnej ulici, Dominikánskom námestí a ďalších problematických uliciach v centre mesta a taktiež so znečisťovaním verejných priestranstiev a s porušovaním verejného poriadku. Žiada vyvolať jednanie za účasti subjektov zodpovedných za nakladanie s odpadom, za čistotu verejných priestranstiev a dodržiavanie verejného poriadku: KOSIT a.s., Magistrát mesta Košice - referát ŽP a E, Mestská polícia Košice, Správa mestskej zelene v Košiciach a za účasti zástupcov dotknutých obyvateľov.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP, referát ŽP MMK, SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
23.02.2017
Dátum podania
15.02.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
17.04.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Na ulici Dargovská nie je verejné osvetlenie cca pred 4 rokmi skáblovali elektrinu a vtedy aj demontovali lampy verejného osvetlenia. Odvtedy nemajú obyvatelia Dargovskej ulice 6 - 12 a aj susedia oproti na nepárnych číslach osvetlenú ulicu.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
24.01.2017
Dátum podania
17.01.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
24.01.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
Predmet
Sťažnosť na nepriechodnosť z chodníkov na cestu (snehové záveje a koľaje) pre kočíkov a cyklistov. 4 dni po kalamite sú stále neodpratané vstupy na cestu. Rovnako je to aj pri vlastníkoch domov.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Referát dopravy MMK, Kosit a.s.
Postúpené, prejednané dňa
24.01.2017
Dátum podania
19.01.2017
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
24.01.2017
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Žiadam informáciu (súhrnnú v tabuľke) o dochádzke poslancov na radách škôl (6 x MŠ + ostatné školy, kde MČ Košice-Staré Mesto dopĺňalo do rady škôl zriaďovateľa (Mesto Košice). Dochádzku žiadam od 15.12.2014 do 28.11.2016 (priezvisko poslanca, dátum zasadania RŠ). Vediem si evidenciu v RŠ, kde som delegovaný. Prehodnotiť účasť v RŠ do odmeňovacieho poriadku, predložiť túto správu do zastupiteľstva MČ. Žiadam, aby túto interpeláciu riešil starosta alebo prednosta, poprípade pán Š... .
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
29.11.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
14.12.2016
Ukončené dňa
14.12.2016
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Riešenie hlineného parkoviska pod oknami Komenského 34 - 38 vo dvore. Na plote letnej záhrady je nápis - plastová tabuľa (viď príloha). Obyvatelia daných blokov nemajú vedomosť o žiadnom povolení, keďže nič podobné nikdy neriešilo na schôdzi navyše nemajú spoločenstvo, pozemok je v správe MČ Košice-Staré Mesto. Manželia V... už pred 5-6 rokmi písomne i osobne žiadali MČ Košice-Staré Mesto o riešenie situácie, keďže parkovanie nad dutým priestorom je nebezpečné. Bolo im sľúbené osadenie stĺpikov, ktoré dodnes zrealizované nebolo. Bol som sa na mieste pozrieť, zisťoval som u správcu, či náhodou nedali prevádzkovateľovi reštaurácie povolenie na osadenie plastových tabúľ. Zisťoval som aj na katastri, komu patrí pozemok. Riešiť situáciu, keďže sa jedná o parkovisko na pozemku v správe MČ Košice-Staré Mesto. Pod \\\"parkoviskom\\\" je pravdepodobne dutý priestor, keďže tam boli uhoľné sklady. Ak sa terén jedného dňa prepadne, Kto bude zodpovedný? MČ? Poprosím aby to riešil prednosta s pánom Š.....
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno (referát majetkový MMK, EEI s.r.o.)
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
29.11.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
14.12.2016
Ukončené dňa
14.12.2016
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Žiadam starostu MČ Košice-Staré Mesto, aby ma písomne informoval, aká je náplň práce zástupcu starostu (keďže je zástupca na plný úväzok); ďalej akými úlohami ho od 1.7.2016 poveril a aké konkrétne boli výsledky jeho činnosti. Žiadam výpis programu zástupcu od 1.7.2016 do dnešného dňa. Upozorňujem, že MČ nemá financie na rozhadzovanie...
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
10.11.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.11.2016
Ukončené dňa
25.11.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
City-monitoring je nefunkčný, chýba spätná väzba oznamovateľovi v aplikácii
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
Mesto Košice
Postúpené, prejednané dňa
26.10.2016
Dátum podania
19.10.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
26.11.2016
Vybavené dňa
03.11.2016
Ukončené dňa
03.11.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Riešenie zanedbaného bytu, o ktorý sa nestará nájomníčka bytu, byt na prízemí Lomená č. 22.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (BPMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.10.2016
Dátum podania
19.10.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
25.11.2016
Vybavené dňa
17.11.2016
Ukončené dňa
08.12.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zjednosmernenie Lomenej ulice. Odstránené značky \\\\\\\"STOP\\\\\\\" v smere na Alvinczyho ulicu a \\\\\\\"Zákaz vjazdu\\\\\\\" zo strany Stromovej ulice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.10.2016
Dátum podania
19.10.2016
Urgované dňa
14.12.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
27.10.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Oprava cesty pred domom Jakobyho č. 13, pri daždi sa tvoria veľké kaluže
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
18.10.2016
Dátum podania
05.10.2016
Urgované dňa
14.12.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
14.12.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Odstránenie lavičky pred diskontom Námestie Laca Novomeského pred domom č. 3
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
18.10.2016
Dátum podania
05.10.2016
Urgované dňa
15.11.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
08.12.2016
Ukončené dňa
08.12.2016
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Zriadenie prístrešku na zastávke autobusov MHD na Prešovskej ceste pri bráne do areálu VVLŠ
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
19.09.2016
Dátum podania
24.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
03.10.2016
Ukončené dňa
10.10.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Rekonštrukcia cesty medzi garážami na Jesennej ulici v úseku medzi domom č. 7 a oplotením ZŠ Park Angelinum
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
24.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
19.09.2016
Ukončené dňa
19.09.2016
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Vyčistenie vpustu na parkovisku pred kúpaliskom ČH
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
19.09.2016
Dátum podania
25.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
22.09.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Osadenie 2 ks lavičiek medzi blokom Kpt. Nálepku a Office unimo budovy vo dvore
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
30.08.2016
Dátum podania
24.08.2016
Urgované dňa
10.10.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
10.11.2016
Ukončené dňa
10.11.2016
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
žiada mestskú časť Košice-Staré Mesto o zabezpečenie 2 ks vyhradeného parkovacieho státia pre stránky MÚ MČ Košice Staré Mesto pri budove úradu a tiež 1 abonentnú parkovaciu kartu pre tarifné pásmo 1, ktorá umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania a to v rozsahu líniových platených parkovacích miest tarifných pásiem 1, 2, 3 a 4 ( pre starostu a potreby úradu ). Náklady s tým spojené uhradiť z rozpočtu MČ .
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
14.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
14.12.2016
Ukončené dňa
14.12.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie odstránenia nebezpečných káblov elektrického napätia, ktoré sa nachádzajú na Čsl. armády medzi parčíkom a OC Tip-top po odstránenom stánku s občerstvením
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
18.08.2016
Dátum podania
15.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
19.08.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Urgencia rekonštrukcie prípadne odstránenia budovy vyskladanej z UNIMO buniek patriacej Technickej univerzite, nakoľko pôsobí rušivo a predstavuje veľké riziko ohrozenia zdravia a života.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno referát Stavebného úradu
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
15.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
20.09.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy prepadnutej cesty pri výjazde z dvora Pajorovej a Jarnej ul. na Čsl. armády pod podchodom.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
19.08.2016
Dátum podania
15.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
19.08.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zanedbaného parkoviska a cesty na Jesennej ulici za Geriatriou medzi garážami v susedstve ZŠ Park Angelinum
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
15.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
19.09.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia vo veci opravy zanedbaného basketbalového ihriska a nefunkčného asfaltového povrchu
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
15.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
18.10.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Vyžiadať od Kositu resp. mesta Košice zoznam plátcov za odvoz smetia z lokality Komenského 2 - 36. Podozrenie, že všetci neplatia.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP, referát ŽP MMK
Postúpené, prejednané dňa
15.08.2016
Dátum podania
11.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
26.09.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Parkovisko so vstupom z Vodnej ulice - dva kvetináče zasahujú do parkovacích miest a sťažujú výjazd áut z parkovacích miest na Vodnej ulici
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
15.08.2016
Dátum podania
11.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
26.09.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
MUDr. Madarasová, Park Angelinum 6, Košice psíka vykladá na balkón a ten nepretržitým štekaním znepríjemňuje bývanie spoluobčanom
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
15.08.2016
Dátum podania
11.08.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.08.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Kedy a prečo bol zmenený dodávateľ tlače SL? Na základe akej súťaže bol vybratý dodávateľ Reklama a média s.r.o.? Od kedy má táto firma nájomnú zmluvu s úradom MČ Košice-Staré Mesto a aká je výška mesačného nájmu?
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
18.07.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
18.07.2016
Ukončené dňa
18.07.2016
Poslanec
MUDr. Róbert Roland
Predmet
Neefektívne riešenie problémov nahlásených občanmi prostredníctvom City monitoringu mesta Košice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Mesto Košice
Postúpené, prejednané dňa
10.06.2016
Dátum podania
01.06.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
10.06.2016
Ukončené dňa
10.06.2016
Poslanec
MUDr. Róbert Roland
Predmet
Zjednosmernenie Lomenej ulice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
10.06.2016
Dátum podania
01.06.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
10.06.2016
Ukončené dňa
10.06.2016
Poslanec
MUDr. Róbert Roland
Predmet
Riešenie parkovania karavanu bezdomovcov na Stromovej ulici a s tým spojených problémov so znečistením verejných priestranstiev a s hygienou
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno ( referát ŽPaE MMK, MsP)
Postúpené, prejednané dňa
10.06.2016
Dátum podania
01.06.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
10.06.2016
Ukončené dňa
10.06.2016
Poslanec
MUDr. Róbert Roland
Predmet
Riešenie hygienických problémov na stanovištiach prostitútok
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP, referát ŽP MMK
Postúpené, prejednané dňa
10.06.2016
Dátum podania
01.06.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
10.06.2016
Ukončené dňa
10.08.2016
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Vyznačenie zákazu státia vozidiel na chodníku pred bytovým domom Karpatská 1.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
10.05.2016
Dátum podania
04.05.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
11.05.2016
Ukončené dňa
11.05.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava asfaltu chodníka po rozkopávkach: Kuzmányho 51, Škultétyho 2 pri stanovišti kontajnerov, Kuzmányho 45 pri prechode a oprava asfaltu na ceste pri Gymnáziu, Škultétyho 10.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava asfaltu chodníka od Škultétyho 2 ku Gymnáziu Škultétyho, okolo Špeciálnej školy na Vojenskej ulici až k Žriedlovej ul.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava nedokončenej rozkopávky na chodníku pri prechode z Čsl. armády na Zimnú
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava parkového chodníka v Mestskom parku
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
13.05.2016
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Odvodnenie cesty na Kuzmányho ulici pri prechode pri Poštovej banke
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
13.05.2016
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Navýšenie počtu kontajnerov na odpad na stanovištiach: križovatka Tatranská - Štítová, začiatok Braniskovej ulice pri OC Tip-top (oproti Popka Pub), Branisková ul. pri Pravoslávnom chráme.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno ( referát ŽPaE MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečiť výstavbu chodníka v dĺžke 20 m v dvorovej časti domu Čsl. armáda a Kuzmányho (prevádzka Dva, Dve)
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Osadenie min. 6 ks lavičiek na námestie pred OC Tip-Top
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Odstránenie neestetických bilboardov v počte 6 ks na rohu križovatky Vojenská a Kuzmányho pri OC Lipa.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
09.05.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie revitalizácie a sadových úprav po rozkopávke na bývalom trávniku pred Magurskou 5
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Vyčistenie minidvora vymedzeného garážami, oproti vchodu Magurská 8, ktorý je znečistený odpadom a psími exkrementami
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava poškodených lavičiek vo dvore medzi Braniskovou a Tatranskou ulicou pred bývalou stanicou MsP Košice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Vyčistenie a revitalizácia pozemku nad oporným múrom a atletickým oválom za ZŠ Námestie Laca Novomeského 2
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
SMZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Neestetický a technicky nevyhovujúci stav budovy (Dreveňák) vo dvore ul. Kuzmányho a Kpt. Nálepku.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
nie, Technická univerzita Košice
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Neestetický a katastrofálny stav fasády Angels Arény na rohu Hviezdoslavovej a Moyzesovej ulice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
nie, ŠK Športhala
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
oprava zničeného asfaltu na chodníku od križovatky ulíc Kuzmányho a Vojenská po križovatku ulíc Kuzmányho a Magurská pri OC LIPA
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
oprava zničeného bezbariérového prístupu do OC Tip-top v rámci schodiska na Námestí Laca Novomeského
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
28.04.2016
Dátum podania
27.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Ján Süli
Predmet
Výtlky a neupravené rozkopávky na chodníku Grešáková. Žiada poslancov mesta Košice Mgr. art. Blaškovičovú, JUDr. Ing. Brixiho a starostu Mgr. Gregu, aby interpelovali primátora mesta Košice v danej veci.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2016
Dátum podania
21.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Ján Süli
Predmet
Žiadosť občana o umiestnenie lavičky v lokalite Jarná a Zimná. Vybavené poslancom na mieste.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
21.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
21.04.2016
Ukončené dňa
21.04.2016
Poslanec
Ing. Ján Süli
Predmet
Neupravená rozkopávka a výtlky na uliciach Vrátna 58 a Bočná
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
25.04.2016
Dátum podania
21.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia vo veci opravy alebo odstránenia futbalových bránok vo dvore Kpt. Nálepku a Kuzmányho
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia vo veci zabezpečenia opravy alebo odstránenia zničených prašiakov vo dvore Kpt. Nálepku a Kuzmányho ul.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opakovaná interpelácia vo veci opravy alebo výmeny 3 ks lavičiek na Zádielskej ulici
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie záručnej opravy prejazdu cez električkové koľajisko na križovatke ulíc Hviezdoslavova, Kuzmányho a Československej armády
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opätovnej záručnej opravy svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Hviezdoslavova, Kuzmányho a Československej armády
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie čistoty a odstránenie lístia a hliny z parkoviska na ul. Kpt. Nálepku v areáli zásobovacieho dvora OC na Námestí L. Novomeského
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
28.04.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Rekonštrukcia kovových oplotení stanovíšť nádob na komunálny odpad na území mestskej časti a ich doplnenie o okrasnú textíliu
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
09.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Výmena poškodených 1100 l nádob na komunálny odpad za nové
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
KOSIT a.s. Košice
Postúpené, prejednané dňa
20.04.2016
Dátum podania
17.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
MUDr. Norbert Lukán
Predmet
Doplnenie lavičiek na Kuzmányho sídlisku
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
13.04.2016
Dátum podania
07.04.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Vyriešenie prípojky ku hlavnému uzáveru plynu (únik plynu), ktorý SPP odmieta financovať, preto že prípojka nie je prevzatá.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
nie SPP - distribúcia a.s.
Postúpené, prejednané dňa
16.03.2016
Dátum podania
09.03.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
20.04.2016
Ukončené dňa
20.04.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie eliminácie pohybu nebezpečných asociálov v rámci celého Kuzmányho sídliska zvýšenou hliadkovou činnosťou MsP Košice a kontrolou dodržiavania verejného poriadku.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP Košice)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie výrubu nebezpečného stromu na Alvinczyho ulici oproti diskontu U Mrva na hranici pozemku ČS Slovnaft.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
04.04.2016
Ukončené dňa
04.04.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie čistoty pred OC TIP-TOP systémovým opatrením, nakoľko je priestranstvo opakovane znečisťované odpadom a smetím.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP, referát ŽP MMK, SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie prejazdnosti chodníkov a prístupnosti obytného domu Magurská 2 v Košiciach. Chodníky sú v čase od 17,00 hod. do 07,00 hod. neprejazdné a neprístupné pre vozidlá RZP.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie úpravy trávnatých plôch v rámci Kuzmányho sídliska od OC TIP TOP až po Karpatskú.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
04.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Úprava trávnatej plochy Nám. L. Novomeského 5 po rozkopávke VVS a. s. Košice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
04.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Úprava trávnatej plochy pred vchodom domu Kuzmányho č. 5, po rozkopávke pri rekonštrukcii plynových potrubí,
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
04.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie opravy cestných obrubníkov pri vjazde do zásobovacieho dvora za GES Clubom na Nám. L. Novomeského z ulice Kpt. Nálepku oproti vchodu č. 13 a 15.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
11.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Úprava zničenej trávnatej plochy pred obytným blokom Nám. L. Novomeského č. 1. Predmetná plocha nebola upravená po rekonštrukcii plynových potrubí.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
09.03.2016
Dátum podania
07.03.2016
Urgované dňa
04.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.07.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
Predmet
Bezpečnostná kamera - zadná strana Rodošto. Opätovná žiadosť: na detskom ihrisku a na múriku sa zgrupujú asociáli + pijúca a fetujúca mládež a v kríkoch špinia a prespávajú bezdomovci
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
Predmet
Rozbité chodníky na ulici Stará baštová, zle poplátané, po daždi sú kvôli mlákam nepriechodné a v zime zamrznuté, nebezpečné pre starších občanov. Žiadajú opravu, súvislý asfaltový koberec (najvhodnejšie pred č. 2 - 4)
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
Predmet
Neporiadok a špina na parkovisku EEI s.r.o. na ulici Vodná. Parkovisko je dlhodobo neupratované.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK, EEI s.r.o.)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Nedodržiavanie Štatútu DC z dôvodu rozdielneho prístupu ku klubom v rámci DC, t. j. klub vojakov mužov opustil na vyzvanie výboru priestory DC, ale vraj ženy vojakov (aj nie z mestskej časti Košice-Staré Mesto) sa naďalej stretávajú v DC kvôli tomu, že členkou výboru je p. Zubzandová (podnet od členov DC)
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
04.04.2016
Ukončené dňa
04.04.2016
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Zlé, neefektívne využívanie bývalej poslaneckej miestnosti výborom DC seniorov. Podnet členov DC. Miestnosť č. 2 po pričlenení k DC mala slúžiť pre činnosť členov DC, nie len pre výbor.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
04.04.2016
Ukončené dňa
04.04.2016
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Odstránenie vád, pre ktoré sa tvorí mláka pri vyústení Strojárenskej ulice na ul. Československej armády.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Vyčistenie uličnej vpuste na nároží ulíc Štefánikovej a Podtatranského
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Zanesená priebežná vpusť na zastávke MHD (autobusy) pri Radnici.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (referát dopravy MMK)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
16.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Parkovania osobných áut na ploche spevnenej nie parkovacích miestach vo dvore Zimná, Jilemnického, Jesenná, Československej armády
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP)
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2016
Dátum podania
24.02.2016
Urgované dňa
19.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
MVDr. Ján Bílek
Predmet
Koniec Bencúrovej, roh Masarykovej smerom na Stromovú, popri železnici je rozbitá cesta a bordel.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
22.01.2015
Dátum podania
23.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
22.02.2016
Ukončené dňa
Poslanec
MVDr. Ján Bílek
Predmet
Nik nie je na úrade 23.12.2015 a informácia po 12,00 hod. visí na dverách a na web stránke (stránkový deň) nie je táto informácia a nebola možnosť overovania listín na úrade (občan žiada odpoveď od pána prednostu).
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
23.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
28.12.2015
Ukončené dňa
28.12.2015
Poslanec
Ing. Rastislav Trnka
Predmet
Oprava chodníka na Grešákovej ulici, obnovenie živého plota Šrobárova – Kuzmányho, doplnenie prístreškov na zastávkach električiek
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
14.12.2015
Dátum podania
09.12.2015
Urgované dňa
15.01.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.01.2016
Ukončené dňa
22.02.2016
Poslanec
Ing. Rastislav Trnka
Predmet
Obyvatelia Floriánska 8 a 10 žiadajú o riešenie nočného kľudu a obťažovania hlukom prevádzkárňou Agro Milk, Floriánska 8, Košice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
RÚVZ v Košiciach
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
09.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
12.01.2016
Vybavené dňa
12.01.2016
Ukončené dňa
22.01.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie odstránenia nebezpečných prehrdzavených futbalových bránok vo dvore na trávnatej ploche na Kpt.Nálepku./v mieste, kde bola plánovaná výstavba garážového domu/, prípadne zabezpečenie nových.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
nie
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
20.01.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie vyasfaltovania zanedbanej plochy okraja cesty v časti na Kpt.Nálepku 1 /v časti pred jediným rodinným domom, ktorý sa tam nachádza
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Prešetrenie a následné zabezpečenie odstránenia čiernej stavby nachádzajúcej sa v rámci oplotenia dvorovej časti fitnes centra na Nám.L.Novomeského zo strany Kpt.Nálepku. Zároveň žiada o preverenie legálnosti všetkých RESERVE PARKING značiek na parkovacích plochách v predmetnom dvore.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
22.02.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
04.04.2016
Ukončené dňa
04.04.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie odstránenia zdevastovaných prašiakov na ul. Kpt.Nálepku 1, Tatranská , L.Novomeského 1
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
nie
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie rekonštrukcie havarijného stavu športového /basketbalového/ihriska na Kuzmányho ul. vo dvore
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie rekonštrukcie havarijného stavu asfaltovej plochy cestnej komunikácie v areály ZŠ L.Novomeského 2 a Gymnázia M.R.Štefánika.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
ZŠ Nám. L. Novomeského a Gymnázium
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
17.02.2016
Ukončené dňa
17.02.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie odstránenia náletových drevín vo dvore ŽŠ L.Novomeského 2 /za zrúcaninou bývalej klubovne a náraďovne/
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie urgencie rekonštrukcie chodníkov na Tatranskej ul. vedúcich smerom k Židovskému cintorínu a nadväzujúceho schodiska, ktoré sú v katastrofálnom stave.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
12.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenie urgencie prípadne novej komunikácie s kompetentnými vo veci odstránenia neestetického oplotenia Pravoslávneho Chrámu za OC TIP TOP.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
26.01.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
06.04.2016
Ukončené dňa
06.04.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Zabezpečenia gumových bezpečnostných dlaždíc pod novovybudovanou hojdačkou v rámci zrekonštruovaného detského ihriska na Nám.L.Novomeského 4.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.02.2016
Ukončené dňa
15.02.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zničených lavičiek 2ks na Nám.L.Novomeského 4 /na pešej zóne oproti vchodu do Gymnázia M.R.Štefánika.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
SMZ
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.02.2016
Ukončené dňa
12.02.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zničených lavičiek 3ks na Zádielskej ul. pri zadnej strane obytného bloku Magurská 5 až 16
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
nie
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
04.04.2016
Ukončené dňa
04.04.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zničených kovových reťazových oplotení trávnatých plôch slúžiacich na zabránenie ničenia trávnatých plôch automobilmi a to na ul: Magurská, L.Novomeského, Branisková, Tatranská
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zničeného retardéra na ul.Karpatská hneď za odbočkou z  Vojenskej ul.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.06.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Oprava zničeného retardéra na ceste na ul.Magurská ul. smerom ku GES Clubu
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
zabezpečenia realizácie prechodu pre chodcov a osadeniu nového retardéra na ceste medzi ul.Kpt.Nálepku 17 a chodníkom vedúcim popri GES clube
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
15.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
14.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Opätovná interpelácia vo veci zabezpečenia verejného poriadku resp. odstránenia lavičky pred diskontom na Nám.L.Novomeského č. 11 v Košiciach
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno (MsP, SMZ)
Postúpené, prejednané dňa
11.12.2015
Dátum podania
04.12.2015
Urgované dňa
14.01.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
18.02.2016
Ukončené dňa
18.02.2016
Poslanec
Ing. Ján Süli
Predmet
Dokončiť verejné osvetlenie na Lomenej ulici
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
08.12.2015
Dátum podania
25.11.2015
Urgované dňa
26.01.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
11.02.2016
Ukončené dňa
15.02.2016
Poslanec
Ing. Ján Süli
Predmet
Oprava príjazdovej cesty od Masarykovej ulice ku garážam na Lomenej ulici pri oplotení ŽSR
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
08.12.2015
Dátum podania
25.11.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
11.02.2016
Ukončené dňa
11.02.2016
Poslanec
MUDr. Robert Roland
Predmet
Žiadosť o úpravu povrchu asfaltom pred vchodom Park Angelinum 18, Košice
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
23.11.2015
Dátum podania
11.11.2015
Urgované dňa
07.04.2016
Termín vybavenia
Vybavené dňa
13.05.2016
Ukončené dňa
Poslanec
MUDr. Robert Roland
Predmet
Vozidlá parkujúce v rozpore s predpismi na chodníku oproti domom Park Angelinum 1,2,3, Košice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
23.11.2015
Dátum podania
11.11.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
17.02.2016
Ukončené dňa
17.02.2016
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Žiadosť o odstránenie lavičky.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
23.10.2015
Dátum podania
14.10.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
02.12.2015
Ukončené dňa
02.12.2015
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Žiadosť o opravu chodníkov po rozkopávke SPP.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
22.10.2015
Dátum podania
14.10.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
15.12.2015
Ukončené dňa
22.12.2015
Poslanec
Ing. Igor Petrovčik
Predmet
Žiadosť o poskytnutie informácii: koľko % parkovacích miest pre rezidentov, - či budú po zavedení zóny na Kuzmányho platiť vyhradené miesta, aká je potreba parkovacích miest podľa počtu obyvateľov.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
14.10.2015
Dátum podania
14.10.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.11.2015
Ukončené dňa
12.11.2015
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Účasť mestskej časti na kolaudácii stavieb.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
12.10.2015
Dátum podania
17.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.11.2015
Ukončené dňa
12.11.2015
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Rozpis sobašiacich na rok 2016.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
12.10.2015
Dátum podania
17.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
12.10.2015
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Rozšírenie informovanosti občanov cez SMS ako okamžitú notifikáciu.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
12.10.2015
Dátum podania
17.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
16.11.2015
Ukončené dňa
16.11.2015
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Preloženie kamery z Drevného trhu pred Tip - Top.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
12.10.2015
Dátum podania
17.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
12.10.2015
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Informovanie poslancov o sťažnostiach a petíciach.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
12.10.2015
Dátum podania
17.10.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
12.10.2015
Poslanec
Ing. Eva Hulmečíková
Predmet
Oprava uličnej vpuste Garbiarska ulica - Komenského ulica, Košice.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
12.10.2015
Dátum podania
17.09.2015
Urgované dňa
28.10.2015
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.11.2015
Ukončené dňa
12.11.2015
Poslanec
Ing. Štefan Lasky
Predmet
Ponuka spolupráce lektorov tanečnej skupiny Nefrid.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
16.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
18.09.2015
Ukončené dňa
18.09.2015
Poslanec
Ing. Štefan Lasky
Predmet
Nespokojnosť s hlučným správaním detí na ZŠ L.Novomeského, Košice a poškodzovanie trávnika.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
18.09.2015
Dátum podania
16.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
18.09.2015
Poslanec
Ing. Štefan Lasky
Predmet
Uzamykanie košov na odpad v klietke.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
16.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
18.09.2015
Ukončené dňa
18.09.2015
Poslanec
Ing. Štefan Lasky
Predmet
Oprava lavičiek pozdĺž bloku Magurská 5 - 15, Košice.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
18.09.2015
Dátum podania
16.09.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
12.11.2015
Poslanec
Ing. Ján Süli
Predmet
Nespokojnosť s činnosťou spoločenstva vlastníkov bytov na Jarnej ulici, Košice.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
nie
Postúpené, prejednané dňa
Dátum podania
27.05.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
Ukončené dňa
28.05.2015
Poslanec
Ing. Zoltán Hanesz
Predmet
Vyznačenie prechodu pre chodcov na Strojárenskej ulici, Košice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2015
Dátum podania
18.02.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
22.04.2015
Ukončené dňa
22.04.2015
Poslanec
Ing. Zoltán Hanesz
Predmet
Osvetliť sochu Maratónca a erb pri dolnej bráne.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
02.03.2015
Dátum podania
18.02.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
12.11.2015
Ukončené dňa
12.11.2015
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Vybudovanie dlaždeného chodníka na Vojenskej ulici 2, Košice, Prejednané na komisii finančnej, výstavby a verejného poriadku.
Pôsobnosť MČ
áno
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
26.02.2015
Dátum podania
04.02.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
11.03.2015
Ukončené dňa
11.03.2015
Poslanec
Michal Djordjevič
Predmet
Poškodzovanie fasád domov sprayermi na zámočníckej ulici, Košice, osadenie kamery.
Pôsobnosť MČ
nie
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
26.02.2015
Dátum podania
04.02.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
23.06.2015
Vybavené dňa
15.07.2015
Ukončené dňa
15.07.2015
Poslanec
Ing. Trnka
Predmet
Oprava diery pred vchodom Jakobyho 13, Košice.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
22.01.2015
Dátum podania
21.01.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
01.07.2015
Vybavené dňa
25.02.2015
Ukončené dňa
27.07.2015
Poslanec
Ing. Trnka
Predmet
Zle osadená zákazová značka na Jakobyho ulici v Košiciach.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
22.01.2015
Dátum podania
21.01.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
25.02.2015
Ukončené dňa
05.03.2015
Poslanec
Ing. Trnka
Predmet
Riešenie parkovania na Jakobyho ulici v Košiciach.
Pôsobnosť MČ
/
Pôsobnosť mesta
áno
Postúpené, prejednané dňa
22.01.2015
Dátum podania
21.01.2015
Urgované dňa
Termín vybavenia
Vybavené dňa
05.03.2015
Ukončené dňa
05.03.2015