InterpelácieVašim kritériám vyhovuje 206 výsledkov.

POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Žiadosť o odstránenie betónovej dlažby spod bývalej plechove...
PODANÉ
13.09.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Počas realizácie MET na Zimnej ulici zničený chodník - žiad...
PODANÉ
13.09.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Odstránenie nefunkčných elektro plechových skríň zo Zimnej u...
PODANÉ
13.09.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Vyznačenie zákazu státia pred vchodmi Jilemnického - Jesenná...
PODANÉ
13.09.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
MUDr. Roland
PREDMET
Neopravený povrch parkoviska Magurská 9 až 11 po rozkopávke ...
PODANÉ
05.09.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Zvolanie jednania vo veci oplotenia pravoslávneho chrámu, zn...
PODANÉ
16.08.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Neudržiavaná miestna dvorová komunikácia Zimná - Jilemnickéh...
PODANÉ
10.08.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Mgr. Art. Balškovičová
PREDMET
Požiadavky obyvateľov ulice Park Angelinum 1, 2 3 na údržbu ...
PODANÉ
02.08.2018
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Hulmečíková
PREDMET
Potreba výrubu suchých stromov na Svätoplukovej ulici...
PODANÉ
31.05.2018
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Petrovčík
PREDMET
Riešenie nedokončených prác v rámci reklamačného konania MET...
PODANÉ
10.05.2018
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Petrovčík
PREDMET
Zabezpečenie čistoty v okolí átriových domov na Belanskej ul...
PODANÉ
10.05.2018
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Petrovčík
PREDMET
Nedokončená rozkopávka chodníka medzi Braniskovou a zdravotn...
PODANÉ
09.05.2018
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Petrovčík
PREDMET
Vybudovanie verejného osvetlenia na časti Karpatskej ulice p...
PODANÉ
10.05.2018
STAV
Vybavené
POSLANEC
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
PREDMET
Výrub stromov na Škultétyho ulici
PODANÉ
27.11.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
PREDMET
Premiestnenie smetných kontajnerov na parkovisku Škultétyho ...
PODANÉ
27.11.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Poškodený chodník na križovatke Vojenská - Karpatská...
PODANÉ
24.11.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
VZN MČ KE SM č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagá...
PODANÉ
13.11.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie orezu stromov nad chodníkom vo dvore od Kuzmány...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie orezania stromov nad chodníkom na Poštovej ul....
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia - zabezpečenie odstránenia neestetick...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy a komplexného nového asfaltového povrchu...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy strechy na Sobášnej sieni, nakoľko cez ň...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy pultu kuchynskej linky v zázemí sobášnej...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Vyžiadanie oficiálneho písomného zdôvodnenia zo strany Magis...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie komplexnej opravy asfaltového povrchu chodníka ...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Dokončenie asfaltového povrchu po prekopávke chodníka a cest...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava prípadne odstránenie reťazových zábradlí na Magurskej...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy dlažby na prechode pre chopdcov na križo...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie obmedzenia prevádzky Drogérie na Kuzmányho 1 z ...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy 40 ročnej preliezky na asfltovom ihrisku...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy a dodanie novej dosky lavičky pred Gymná...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia - zabezpečenie odťahu vraku auta Rena...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie osadenia bezpečnostných kamier vo dvore Gymnázi...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie okamžitej dočasnej alebo finálnej opravy vjazdu...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie komplexnej opravy asfaltového povrchu v plnom p...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia vo veci opravy basketbalového koša na...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia vo veci odstránenia, prípadne skultúr...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie odpadkových košov min. 3 ks pri chodníku na Nám...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie udržiavania čistoty v areáli Gymnázia Gen. M. R...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zničeného odpadkového koša medzi obytnými blokmi L. N...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev ...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava a dokončenie asfaltových plôch pred vchodom Kuzmányho...
PODANÉ
02.10.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Rušenie pokojného bývania občanov z ulice Kpt. Nálepku č. 5 ...
PODANÉ
27.09.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Úprava zelene, výsadba kvetov, orezy stromov a výrub bazy či...
PODANÉ
24.08.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Riešenie situácie pri Mlynskom náhone - projekt MORE. Hľadať...
PODANÉ
15.07.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy zničeného basketbalového koša, ktorý bol...
PODANÉ
10.07.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie čistoty asfaltovej plochy vo dvore GES Clubu za...
PODANÉ
10.07.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
zabezpečenie očisty a zberu voľne pohodených odpadkov v rámc...
PODANÉ
10.07.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Urgencia rekonštrukcie a osadenia troch nových košov na odpa...
PODANÉ
10.07.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy nebezpečných káblov elektrického napätia...
PODANÉ
10.07.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Tvorenie mlák na ceste pri prechode pri Poštovej banke...
PODANÉ
20.06.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Poškodený chodník na Tajovského ulici pri križovatke s Grešá...
PODANÉ
21.06.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava výtlku na ceste pred vchodom Kpt. Nálepku č. 9 v Koši...
PODANÉ
05.06.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Robert Roland
PREDMET
Stav predaja event. výstavby garáží súkromnému vlastníkovi n...
PODANÉ
24.05.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Nevyasfaltovaný chodník pri stanovišti kontajnerov pri Škult...
PODANÉ
22.05.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Rozbitá a chýbajúce dlažba na uliciach Františkánska, Biela,...
PODANÉ
22.05.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Nedošlo k vysadeniu chýbajúcich stromov na Dominikánskom nám...
PODANÉ
22.05.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Po oprave cesty na Poštovej ulici neboli dokončené úpravy me...
PODANÉ
22.05.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
PREDMET
Pobyt asociálov vo výklenku na ČSA 1. Už bolo nahlásené pred...
PODANÉ
11.05.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Neudržiavanie zelených plôch Správou mestskej zelene v Košic...
PODANÉ
28.04.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Parkovanie na chodníku pozdĺž Československej armády, nešetr...
PODANÉ
28.04.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
1 - uvolnené stĺpiky, nefunkčné dvierka a pozostatky po stĺp...
PODANÉ
27.04.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Róbert Roland
PREDMET
žiada, aby sa Miestne zastupiteľstvo MČ KE SM zasadilo o osa...
PODANÉ
30.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Štefaj Lasky
PREDMET
Čsl. armády 1 - v priestore z pravej strany budovy geriatrie...
PODANÉ
30.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
PREDMET
neupratané lístie pod autami na Vodnej (od jesene), nepozame...
PODANÉ
30.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
poškodený chodník a parkovisko pri Jakobyho 10...
PODANÉ
29.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
poškodený dlaždený chodník vedúci k obytnému domu (v okolí b...
PODANÉ
29.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
poškodený asfaltový chodník pri vstupe do obytného domu Slov...
PODANÉ
29.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
prepadnutá časť vozovky na parkovisku pred obytným domom (v ...
PODANÉ
29.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
vyvýšené miesto na vozovke v okolí ďalšieho šachtového príkl...
PODANÉ
29.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
prasklina - diera v okolí šachtového prístupu v okolí bloku ...
PODANÉ
29.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djorjevič
PREDMET
chýbajúci bezbarierový prístup na zastávku MHD na Vojenskej ...
PODANÉ
22.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Pozostatky stĺpa na verejnom priestranstve na Námestí Laca N...
PODANÉ
20.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Obyvatelia Alvinczyho 21 v Košiciach sú obťažovaní hlukom sp...
PODANÉ
15.02.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Chýbajúci chodník na Vojenskej ulici 14 pri SBD Košice I,...
PODANÉ
13.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Poškodený chodník na Karpatskej ulici pod schodmi na Belánsk...
PODANÉ
13.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Poškodený chodník na Dargovskej ulici č. 2...
PODANÉ
13.03.2017
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Poškodený chodník na Vojenskej ulici č. 6...
PODANÉ
13.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Nedokončená úprava trávnika na Vojenskej ulici č. 4. ...
PODANÉ
13.03.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Žiada zabezpečiť opravu chodníka pred vchodom Floriánska 12 ...
PODANÉ
15.02.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Žiada zabezpečiť opravu poškodeného trávnika pred vchodmi Ku...
PODANÉ
15.02.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Žiadosť osadenie spomalovača na cestu na ulici Kpt. Nálepku ...
PODANÉ
15.02.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Riešenie zlej situácie s odpadom a jeho ukladaním vo vreciac...
PODANÉ
15.02.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Na ulici Dargovská nie je verejné osvetlenie cca pred 4 rok...
PODANÉ
17.01.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
PREDMET
Sťažnosť na nepriechodnosť z chodníkov na cestu (snehové záv...
PODANÉ
19.01.2017
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Žiadam informáciu (súhrnnú v tabuľke) o dochádzke poslancov ...
PODANÉ
29.11.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Riešenie hlineného parkoviska pod oknami Komenského 34 - 38 ...
PODANÉ
29.11.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Žiadam starostu MČ Košice-Staré Mesto, aby ma písomne infor...
PODANÉ
10.11.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
City-monitoring je nefunkčný, chýba spätná väzba oznamovateľ...
PODANÉ
19.10.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Riešenie zanedbaného bytu, o ktorý sa nestará nájomníčka byt...
PODANÉ
19.10.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zjednosmernenie Lomenej ulice. Odstránené značky \\\\\\\"STO...
PODANÉ
19.10.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Oprava cesty pred domom Jakobyho č. 13, pri daždi sa tvoria ...
PODANÉ
05.10.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Odstránenie lavičky pred diskontom Námestie Laca Novomeského...
PODANÉ
05.10.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Zriadenie prístrešku na zastávke autobusov MHD na Prešovskej...
PODANÉ
24.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Rekonštrukcia cesty medzi garážami na Jesennej ulici v úseku...
PODANÉ
24.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Vyčistenie vpustu na parkovisku pred kúpaliskom ČH...
PODANÉ
25.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Osadenie 2 ks lavičiek medzi blokom Kpt. Nálepku a Office un...
PODANÉ
24.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
žiada mestskú časť Košice-Staré Mesto o zabezpečenie 2 ks v...
PODANÉ
14.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie odstránenia nebezpečných káblov elektrického na...
PODANÉ
15.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Urgencia rekonštrukcie prípadne odstránenia budovy vyskladan...
PODANÉ
15.08.2016
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy prepadnutej cesty pri výjazde z dvora Pa...
PODANÉ
15.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zanedbaného parkoviska a cesty na Jesennej ulici za G...
PODANÉ
15.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia vo veci opravy zanedbaného basketbalo...
PODANÉ
15.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Vyžiadať od Kositu resp. mesta Košice zoznam plátcov za odvo...
PODANÉ
11.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Parkovisko so vstupom z Vodnej ulice - dva kvetináče zasahuj...
PODANÉ
11.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
MUDr. Madarasová, Park Angelinum 6, Košice psíka vykladá na ...
PODANÉ
11.08.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Kedy a prečo bol zmenený dodávateľ tlače SL? Na základe akej...
PODANÉ
18.07.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Róbert Roland
PREDMET
Neefektívne riešenie problémov nahlásených občanmi prostredn...
PODANÉ
01.06.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Róbert Roland
PREDMET
Zjednosmernenie Lomenej ulice
PODANÉ
01.06.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Róbert Roland
PREDMET
Riešenie parkovania karavanu bezdomovcov na Stromovej ulici ...
PODANÉ
01.06.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Róbert Roland
PREDMET
Riešenie hygienických problémov na stanovištiach prostitútok...
PODANÉ
01.06.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Vyznačenie zákazu státia vozidiel na chodníku pred bytovým d...
PODANÉ
04.05.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava asfaltu chodníka po rozkopávkach: Kuzmányho 51, Škul...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava asfaltu chodníka od Škultétyho 2 ku Gymnáziu Škultét...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava nedokončenej rozkopávky na chodníku pri prechode z Čs...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava parkového chodníka v Mestskom parku...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Odvodnenie cesty na Kuzmányho ulici pri prechode pri Poštove...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Navýšenie počtu kontajnerov na odpad na stanovištiach: križo...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečiť výstavbu chodníka v dĺžke 20 m v dvorovej časti d...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Osadenie min. 6 ks lavičiek na námestie pred OC Tip-Top ...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Odstránenie neestetických bilboardov v počte 6 ks na rohu kr...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie revitalizácie a sadových úprav po rozkopávke na...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Vyčistenie minidvora vymedzeného garážami, oproti vchodu Ma...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava poškodených lavičiek vo dvore medzi Braniskovou a Tat...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Vyčistenie a revitalizácia pozemku nad oporným múrom a atlet...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Neestetický a technicky nevyhovujúci stav budovy (Dreveňák) ...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Neestetický a katastrofálny stav fasády Angels Arény na rohu...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
oprava zničeného asfaltu na chodníku od križovatky ulíc Kuzm...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
oprava zničeného bezbariérového prístupu do OC Tip-top v rám...
PODANÉ
27.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Ján Süli
PREDMET
Výtlky a neupravené rozkopávky na chodníku Grešáková. Žiada ...
PODANÉ
21.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Ján Süli
PREDMET
Žiadosť občana o umiestnenie lavičky v lokalite Jarná a Zimn...
PODANÉ
21.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Ján Süli
PREDMET
Neupravená rozkopávka a výtlky na uliciach Vrátna 58 a Bočná...
PODANÉ
21.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia vo veci opravy alebo odstránenia futb...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia vo veci zabezpečenia opravy alebo ods...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opakovaná interpelácia vo veci opravy alebo výmeny 3 ks lavi...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie záručnej opravy prejazdu cez električkové koľaj...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opätovnej záručnej opravy svetelnej signalizác...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie čistoty a odstránenie lístia a hliny z parkovi...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Rekonštrukcia kovových oplotení stanovíšť nádob na komunálny...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Výmena poškodených 1100 l nádob na komunálny odpad za nové...
PODANÉ
17.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Norbert Lukán
PREDMET
Doplnenie lavičiek na Kuzmányho sídlisku...
PODANÉ
07.04.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Vyriešenie prípojky ku hlavnému uzáveru plynu (únik plynu), ...
PODANÉ
09.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie eliminácie pohybu nebezpečných asociálov v rámc...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie výrubu nebezpečného stromu na Alvinczyho ulici ...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie čistoty pred OC TIP-TOP systémovým opatrením, n...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie prejazdnosti chodníkov a prístupnosti obytného ...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie úpravy trávnatých plôch v rámci Kuzmányho sídli...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Úprava trávnatej plochy Nám. L. Novomeského 5 po rozkopávke ...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Úprava trávnatej plochy pred vchodom domu Kuzmányho č. 5, po...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie opravy cestných obrubníkov pri vjazde do zásobo...
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Úprava zničenej trávnatej plochy pred obytným blokom Nám. L....
PODANÉ
07.03.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
PREDMET
Bezpečnostná kamera - zadná strana Rodošto. Opätovná žiadosť...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
PREDMET
Rozbité chodníky na ulici Stará baštová, zle poplátané, po d...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
PREDMET
Neporiadok a špina na parkovisku EEI s.r.o. na ulici Vodná. ...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Nedodržiavanie Štatútu DC z dôvodu rozdielneho prístupu ku k...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Zlé, neefektívne využívanie bývalej poslaneckej miestnosti v...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Odstránenie vád, pre ktoré sa tvorí mláka pri vyústení Stroj...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Vyčistenie uličnej vpuste na nároží ulíc Štefánikovej a Podt...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Zanesená priebežná vpusť na zastávke MHD (autobusy) pri Rad...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Parkovania osobných áut na ploche spevnenej nie parkovacích ...
PODANÉ
24.02.2016
STAV
Vybavené
POSLANEC
MVDr. Ján Bílek
PREDMET
Koniec Bencúrovej, roh Masarykovej smerom na Stromovú, popri...
PODANÉ
23.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
MVDr. Ján Bílek
PREDMET
Nik nie je na úrade 23.12.2015 a informácia po 12,00 hod. vi...
PODANÉ
23.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Rastislav Trnka
PREDMET
Oprava chodníka na Grešákovej ulici, obnovenie živého plota ...
PODANÉ
09.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Rastislav Trnka
PREDMET
Obyvatelia Floriánska 8 a 10 žiadajú o riešenie nočného kľud...
PODANÉ
09.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie odstránenia nebezpečných prehrdzavených futbalo...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie vyasfaltovania zanedbanej plochy okraja cesty ...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Prešetrenie a následné zabezpečenie odstránenia čiernej stav...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie odstránenia zdevastovaných prašiakov na ul. Kpt...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie rekonštrukcie havarijného stavu športového /bas...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie rekonštrukcie havarijného stavu asfaltovej ploc...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie odstránenia náletových drevín vo dvore ŽŠ L.Nov...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie urgencie rekonštrukcie chodníkov na Tatranskej ...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenie urgencie prípadne novej komunikácie s kompetent...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Zabezpečenia gumových bezpečnostných dlaždíc pod novovybudov...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zničených lavičiek 2ks na Nám.L.Novomeského 4 /na pe...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zničených lavičiek 3ks na Zádielskej ul. pri zadnej s...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zničených kovových reťazových oplotení trávnatých plô...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zničeného retardéra na ul.Karpatská hneď za odbočkou...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Oprava zničeného retardéra na ceste na ul.Magurská ul. smer...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
zabezpečenia realizácie prechodu pre chodcov a osadeniu nové...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Opätovná interpelácia vo veci zabezpečenia verejného poriadk...
PODANÉ
04.12.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Ján Süli
PREDMET
Dokončiť verejné osvetlenie na Lomenej ulici...
PODANÉ
25.11.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Ján Süli
PREDMET
Oprava príjazdovej cesty od Masarykovej ulice ku garážam na ...
PODANÉ
25.11.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Robert Roland
PREDMET
Žiadosť o úpravu povrchu asfaltom pred vchodom Park Angelinu...
PODANÉ
11.11.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
MUDr. Robert Roland
PREDMET
Vozidlá parkujúce v rozpore s predpismi na chodníku oproti d...
PODANÉ
11.11.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Žiadosť o odstránenie lavičky.
PODANÉ
14.10.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Žiadosť o opravu chodníkov po rozkopávke SPP....
PODANÉ
14.10.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Igor Petrovčik
PREDMET
Žiadosť o poskytnutie informácii: koľko % parkovacích miest ...
PODANÉ
14.10.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Účasť mestskej časti na kolaudácii stavieb....
PODANÉ
17.09.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Rozpis sobašiacich na rok 2016.
PODANÉ
17.09.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Rozšírenie informovanosti občanov cez SMS ako okamžitú notif...
PODANÉ
17.09.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Preloženie kamery z Drevného trhu pred Tip - Top....
PODANÉ
17.09.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Informovanie poslancov o sťažnostiach a petíciach....
PODANÉ
17.10.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Eva Hulmečíková
PREDMET
Oprava uličnej vpuste Garbiarska ulica - Komenského ulica, K...
PODANÉ
17.09.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Štefan Lasky
PREDMET
Ponuka spolupráce lektorov tanečnej skupiny Nefrid....
PODANÉ
16.09.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Štefan Lasky
PREDMET
Nespokojnosť s hlučným správaním detí na ZŠ L.Novomeského, K...
PODANÉ
16.09.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Štefan Lasky
PREDMET
Uzamykanie košov na odpad v klietke.
PODANÉ
16.09.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Štefan Lasky
PREDMET
Oprava lavičiek pozdĺž bloku Magurská 5 - 15, Košice....
PODANÉ
16.09.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Ján Süli
PREDMET
Nespokojnosť s činnosťou spoločenstva vlastníkov bytov na Ja...
PODANÉ
27.05.2015
STAV
Nevybavené
POSLANEC
Ing. Zoltán Hanesz
PREDMET
Vyznačenie prechodu pre chodcov na Strojárenskej ulici, Koši...
PODANÉ
18.02.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Zoltán Hanesz
PREDMET
Osvetliť sochu Maratónca a erb pri dolnej bráne....
PODANÉ
18.02.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Vybudovanie dlaždeného chodníka na Vojenskej ulici 2, Košice...
PODANÉ
04.02.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Michal Djordjevič
PREDMET
Poškodzovanie fasád domov sprayermi na zámočníckej ulici, Ko...
PODANÉ
04.02.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Trnka
PREDMET
Oprava diery pred vchodom Jakobyho 13, Košice....
PODANÉ
21.01.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Trnka
PREDMET
Zle osadená zákazová značka na Jakobyho ulici v Košiciach....
PODANÉ
21.01.2015
STAV
Vybavené
POSLANEC
Ing. Trnka
PREDMET
Riešenie parkovania na Jakobyho ulici v Košiciach....
PODANÉ
21.01.2015
STAV
Vybavené