Informatik


MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o.

Tel.: 055/ 6827 133

E-mail: spravca @ kosice-city.sk informatika @ kosice-city.sk

Č. dverí: 119b / 1. poschodie

– zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celej počítačovej siete, inštalovanej počítačovej techniky a periférií,
– poskytovanie metodickej pomoci a podpory užívateľom výpočtovej techniky na miestnom úrade,
– návrh koncepčného riešenia aplikácie výpočtovej techniky na miestnom úrade, nákup potrebných technických a programových produktov
– získavanie aktuálnych informácií o ponuke technického a programového vybavenia vhodného pre potreby úradu,
– zabezpečenie archivovania technickej a programovej dokumentácie, registrácia licenčných softwarových produktov,
– zálohovanie systémových a užívateľských súborov prevádzkovaných na serveroch,
– vypracovanie odborných stanovísk k technickému a programovému vybaveniu v prípade nefunkčnosti alebo morálnej zastaranosti,
– návrh a zabezpečenie školenia pre zamestnancov úradu pre softwarové produkty používané v organizácii,
– zabezpečenie a výkon kontrolnej činnosti, opravy, servisu a funkčných skúšok zariadení výpočtovej techniky.