Fungovanie materských škôl počas prázdnin


Počas vianočných sviatkov budú v prevádzke MŠ Tatranská 23 a MŠ Rumanova 4.

Ostatné MŠ budú v čase od 23.12.2016 – 5.1.2017   ZATVORENÉ.

Riadna prevádzka na všetkých MŠ začína 9.1.2017.