Február v DC


V mesiaci február navštívili členovia nášho DC tieto podujatia:

  • 2.-4.2.2018  strávili členky DC víkend v Starej Ľubovni
  • 7.2.2018 sa v Spoločenskom pavilóne uskutočnil Valentínsky bál, kde vystupovala aj tanečná skupina Šťastná žena
  • 10.2.2018 na Maďarskom bále v reštaurácii Malá Praha taktiež vystupovala tanečná skupina Šťastná žena
  • 11.2.2018 vystupovalo Divadlo Milénium na Valentínskej zábave v Lorinčíku
  • 22.2.2018 sa v Radničnej sále MÚ MČ KE-SM uskutočnili Kultúrne umelecké slávnosti, ktorých sa zúčastnila aj tanečná skupina Šťastná žena a spevácka skupina Malina
  • 27.2.2018 boli seniori navštívili Výstavu orchideí v Botanickej záhrade v Košiciach

DC botanicka

  • 28.2.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie celomestskej Ligy bowlingu-odovzdanie ocenení, pričom mužský tím seniorov získal prvenstvo a ženy si vybojovali krásne 2.miesto. Rovnaká liga sa uskutočnila aj v stolnom tenise, kde naši seniori získali 2.miesto a ocenení boli dokonca aj jednotlivci

Fotky k februárovým akciám nájdete nižšie v prílohe:

K stiahnutiu