Denné centrum seniorov


Hviezdoslavova 7, Košice

Kontakt: tel. 055/3032 853

Výbor Samosprávy

  • zodpovedá za kultúrno-spoločenské a záujmové podujatia a celkovú činnosť v centre,
  • zabezpečuje prevádzku centra,
  • spolu so samosprávou centra zostavuje plány činností centra,
  • vedie administratívne práce.

Denné centrum má v evidencii cca 300 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách. Prvoradou úlohou Denného centra je poskytnúť staromestským seniorom dostatok možností na príjemné a užitočné strávenie jesene života.

Činnosť Denného centra upravuje štatút, schválený poslancami Starého Mesta. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.

Výbor Denného centra  je zložený z týchto členov:

Mária Riesová - predsedníčka
Ján Minarčík - podpredseda
Klára Andrássyová - kultúra
Matúš Pončák - šport
Ľudmila Fabiánová
Viera Dorčáková
Ladislav Lukáč - revízny kontrolór

 

Členský poplatok pre staromešťanov:   4,- € na rok
Členský poplatok pre členov z iných mestských častí: 6,- € na rok

Kurzy a cvičenia:

Informácie o jednotlivých kurzoch sú zverejnené vo vestibule Denného centra seniorov (prízemie budovy miestneho úradu).

2016-48 - Štatút Denného centra seniorov MČ KE SM /formát .pdf - 415.18 kB/

SLÁVNOSŤ PRE JUBILANTOV

Milí naši seniori,

radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre Staromešťanov, ktorí sa dožívajú významných jubileí. Ak máte záujem stať sa súčasťou slávnostného podujatia, spojeného so stretnutím so starostom i poslancami mestskej časti Košice–Staré Mesto, malým pohostením a umeleckým programom pre vás, dajte nám vedieť.

Stačí ak vyplníte formulár (príloha – jubilanti /formát .doc - 13.50 kB/), ktorým nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho jubilea 75, 80, 85, 90 rokov a viac.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území mestskej časti Košice–Staré Mesto.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
  • prineste osobne na adresu Miestny úrad MČ Košice–Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice a odovzdajte ho v podateľni
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite emailom na adresu: kultura@kosice-city.sk.

 


Denné centrum - aktuality

Naši pracovníci sú pripravení pomôcť vám pri sčítaní v sobotu 12. júna 2021 od 8.00 do 12.00 hod a v nedeľu 13. júna 2021 od 13.00 do 16.00 hod. na prízemí v budove Miestneho úradu MČ Košice–Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7 v Košiciach. Ďakujeme, že prídete a pomôžete tak vašej mestskej časti k adekvátnym podielovým […]
09. júna 2021

Naši pracovníci sú pripravení pomôcť vám pri sčítaní v sobotu 12. júna 2021 od 8.00 do 12.00 hod a v nedeľu 13. júna 2021 od 13.00 do 16.00 hod. na prízemí v budove Miestneho úradu MČ Košice–Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7 v Košiciach. Ďakujeme, že prídete a pomôžete tak vašej mestskej časti k adekvátnym podielovým […]

viac
Košice - Staré mesto
08. júna 2021

PERMANENTKY – PREPLATENIE NEVYUŽITÝCH VSTUPOV iba od 7.6.2021 do 30.6.2021 Z dôvodu proti pandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 bola vo viacerých obdobiach kalendárneho roka 2020 a 2021 obmedzená možnosť využívať služby Mestskej krytej plavárne zo strany športovej verejnosti. Vzhľadom na zmenu vlastníka budovy MKP, ktorým je od 27. januára 2021 […]

viac
Každý hokejový deň od 15:00 hod. do 22:00 hod., v Koridor pub OC TIP TOP sa môžete tešiť na TV prenosy MS v hokeji na veľkoplošnej obrazovke. V nedeľu 6. júna 2021 od 16:00 hod. sme si pre všetky deti pripravili koncert UsmievAnky, tanečné vystúpenie psíkov a pre deti zmrzlina grátis. Tešíme sa na vás.   […]
28. mája 2021

Každý hokejový deň od 15:00 hod. do 22:00 hod., v Koridor pub OC TIP TOP sa môžete tešiť na TV prenosy MS v hokeji na veľkoplošnej obrazovke. V nedeľu 6. júna 2021 od 16:00 hod. sme si pre všetky deti pripravili koncert UsmievAnky, tanečné vystúpenie psíkov a pre deti zmrzlina grátis. Tešíme sa na vás.   […]

viac
Tohtoročný 14. ročník obľúbenej celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc sa uskutoční 21. júna 2021 (pondelok) v Radničnej sále Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7.   Výsledky budú následne zverejnené na internete a vyhlásené slávnostne na galaprograme 24. júna 2021 (štvrtok) na Dominikánskom námestí.   Víťazov čakajú hodnotné ceny, možnosť vystúpenia na akciách […]
27. mája 2021

Tohtoročný 14. ročník obľúbenej celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc sa uskutoční 21. júna 2021 (pondelok) v Radničnej sále Miestneho úradu MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej 7.   Výsledky budú následne zverejnené na internete a vyhlásené slávnostne na galaprograme 24. júna 2021 (štvrtok) na Dominikánskom námestí.   Víťazov čakajú hodnotné ceny, možnosť vystúpenia na akciách […]

viac
Od mája odštartoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta a potrvá do augusta 2021. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa […]
25. mája 2021

Od mája odštartoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta a potrvá do augusta 2021. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa […]

viac
Záleží nám na rozvíjaní kreativity detí, školákov, stredoškolákov, ale i dospelých a seniorov. Tešíme sa, že do prvého ročníka v minulom roku sa prihlásilo 252 amatérskych umelcov! Ak radi kreslíte a maľujete, Komisia kultúry, školstva a športu MČ Staré Mesto vás s radosťou pozýva zapojiť sa do výtvarnej súťaže, ktorej vyvrcholením bude výstava víťazných prác […]
25. mája 2021

Záleží nám na rozvíjaní kreativity detí, školákov, stredoškolákov, ale i dospelých a seniorov. Tešíme sa, že do prvého ročníka v minulom roku sa prihlásilo 252 amatérskych umelcov! Ak radi kreslíte a maľujete, Komisia kultúry, školstva a športu MČ Staré Mesto vás s radosťou pozýva zapojiť sa do výtvarnej súťaže, ktorej vyvrcholením bude výstava víťazných prác […]

viac
Urobme spoločne MČ Staré Mesto krajším a zelenším, aby si punc najkrajšej mestskej časti udržiavalo aj prístupom ľudí, ktorí si dokážu svoje životné prostredie skrášliť vlastnými rukami, kreativitou, vedomosťami i trpezlivou starostlivosťou o svoje kvietky, bylinky, rôznofarebné záhony pred činžiakmi. Ak ste svoj balkón, či predzáhradku doteraz zanedbávali, máte jedinečnú šancu a motiváciu zúčastniť sa […]
21. mája 2021

Urobme spoločne MČ Staré Mesto krajším a zelenším, aby si punc najkrajšej mestskej časti udržiavalo aj prístupom ľudí, ktorí si dokážu svoje životné prostredie skrášliť vlastnými rukami, kreativitou, vedomosťami i trpezlivou starostlivosťou o svoje kvietky, bylinky, rôznofarebné záhony pred činžiakmi. Ak ste svoj balkón, či predzáhradku doteraz zanedbávali, máte jedinečnú šancu a motiváciu zúčastniť sa […]

viac
V Košiciach bude Registračný týždeň rodín bez domova. 24. – 30. 5. 2021 Po prvýkrát na Slovensku Nadácia DEDO spoločne s Mestom Košice, MČ Košice – Staré Mesto a ďalšími partnermi realizuje registračný týždeň rodín v Košiciach. Cieľom Nadácie DEDO je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a následne najohrozenejším […]
20. mája 2021

V Košiciach bude Registračný týždeň rodín bez domova. 24. – 30. 5. 2021 Po prvýkrát na Slovensku Nadácia DEDO spoločne s Mestom Košice, MČ Košice – Staré Mesto a ďalšími partnermi realizuje registračný týždeň rodín v Košiciach. Cieľom Nadácie DEDO je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a následne najohrozenejším […]

viac
Nestihli ste alebo ste sa nedokázali sčítať na počítači? Navštívte kontaktné miesto na Miestnom úrade MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7, kde Vám náš asistent rád pomôže. Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto? Požiadajte o mobilného asistenta sčítania: Ak prísť nemôžete, napríklad pre zdravotné problémy, zavolajte nám, prídeme my za vami. Potrebné údaje k […]
19. mája 2021

Nestihli ste alebo ste sa nedokázali sčítať na počítači? Navštívte kontaktné miesto na Miestnom úrade MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7, kde Vám náš asistent rád pomôže. Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto? Požiadajte o mobilného asistenta sčítania: Ak prísť nemôžete, napríklad pre zdravotné problémy, zavolajte nám, prídeme my za vami. Potrebné údaje k […]

viac
Vážení Staromešťania, avizovaná brigáda v lokalite dvora za Reštauráciou Šport (Komenského, Letná, Park Angelinum), sa v sobotu 22. mája 2021 neuskutoční z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia. Náhradný termín oznámime včas.
18. mája 2021

Vážení Staromešťania, avizovaná brigáda v lokalite dvora za Reštauráciou Šport (Komenského, Letná, Park Angelinum), sa v sobotu 22. mája 2021 neuskutoční z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia. Náhradný termín oznámime včas.

viac
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre […]
18. mája 2021

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre […]

viac
Múzeum Vojtecha Löfflera – Mestská časť Košice – Staré Mesto Vás a Vašich priateľov pozýva na výstavu v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2021: Patronát nad slovenským podujatím Noc múzeí a galérií prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.   PROGRAM | 15. 5. 2021, sobota; 15.00 – 19.00 Stála expozícia múzea, na poschodí. Výber z exponátov zbierky, zbierka autoportrétov výtvarných umelcov známej Košickej výtvarnej školy […]
13. mája 2021

Múzeum Vojtecha Löfflera – Mestská časť Košice – Staré Mesto Vás a Vašich priateľov pozýva na výstavu v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2021: Patronát nad slovenským podujatím Noc múzeí a galérií prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.   PROGRAM | 15. 5. 2021, sobota; 15.00 – 19.00 Stála expozícia múzea, na poschodí. Výber z exponátov zbierky, zbierka autoportrétov výtvarných umelcov známej Košickej výtvarnej školy […]

viac
Košice - Staré mesto
10. mája 2021

Športovo-relaxačné centrum v suteréne budovy miestneho úradu je opäť otvorené. Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení: 1. nosenie respirátorov osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu, 2. použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy, 3. dodržiavanie odporúčanej vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m, 4. návštevníkov športovo-relaxačného centra usmernia zodpovední pracovníci, 5. za krúžkovú činnosť sú zodpovedné vedúce jednotlivých […]

viac
Milí staromešťania, máte možnosť nahliadnuť do harmonogramu pozberu posypového materiálu na  bočných komunikácii v našej MČ Staré Mesto. Harmonogram je rozdelený do troch  pracovných dní  od 26.4.2021  do 28.4.2021. Strojné zametanie sa bude realizovať od 8:00 do 12:00 hod. Na pozber sú vyčlenené 4 malé mechanizmy a 1 veľký mechanizmus na širšie ulice v rámci MČ. Následné nedostatky […]
12. apríla 2021

Milí staromešťania, máte možnosť nahliadnuť do harmonogramu pozberu posypového materiálu na  bočných komunikácii v našej MČ Staré Mesto. Harmonogram je rozdelený do troch  pracovných dní  od 26.4.2021  do 28.4.2021. Strojné zametanie sa bude realizovať od 8:00 do 12:00 hod. Na pozber sú vyčlenené 4 malé mechanizmy a 1 veľký mechanizmus na širšie ulice v rámci MČ. Následné nedostatky […]

viac
NÁJDITE SI 10 MINÚT ČAS A UROBTE TO PRE ROZVOJ STARÉHO MESTA Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára do 31. marca 2021 tak, že sa každý sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk. Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré […]
31. marca 2021

NÁJDITE SI 10 MINÚT ČAS A UROBTE TO PRE ROZVOJ STARÉHO MESTA Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára do 31. marca 2021 tak, že sa každý sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk. Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré […]

viac