Deň otvorených dverí 2018


Dnes sa našom Miestnom úrade uskutočnil Deň otvorených dverí. Deti materských a základných škôl si vyskúšali zaujímavý program úradu na vlastnej koži. Navštívili kanceláriu starostu, obliekli si starostovský talár a insigniu. Na simulovanom Miestnom zastupiteľstve sa dozvedeli, kto je starosta, prednosta,  aké majú kompetencie, ale aj čo je náplňou poslancov. Práve ich úlohu si na tomto stanovišti aj vyskúšali-podávali návrhy a zapájali sa do diskusie. Medzi ich návrhmi bolo napríklad: pizza na obed, vybudovanie bazéna a nového ihriska v škôlke, predĺženie prázdnin z 2 na 3 mesiace, či zrušenie poobedňajšieho spánku. Odtiaľ sme sa presunuli do Sobášnej sály, kde nasledoval obľúbený simulovaný sobáš. Priamo z detí sme vybrali nevestu a ženícha, ktorí boli za prítomnosti svedkov – spolužiakov zosobášení.

Všetkým zúčastneným školám ďakujeme za návštevu a veríme, že deti si z Dňa otvorených dverí odniesli len príjemné zážitky a už teraz sa tešíme na budúci rok.

 

 

K stiahnutiu