Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva


 

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ PLÁN

rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018

 

Zverejnenie materiálov

(po 16.00 hod.):                                Rokovanie MiZ:

 

07.03.2018

14.03.2018 (streda)

07.06.2018

14.06.2018 (štvrtok)

 06.09.2018

13.09.2018 (štvrtok)

ustanovujúce

november/december