Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva


 

Časový plán

rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na I. polrok 2019

 

Uzávierka materiálov:                             Rokovanie MiZ:

 

26.02.2019 07.03.2019
07.05.2019 16.05.2019
18.06.2019 27.06.2019