Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva


 

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ PLÁN

rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2017

 

Zverejnenie materiálov

(po 16.00 hod.):                        Rokovanie MiZ:

 

17.01.2017

24.01.2017 (utorok) (mimoriadne)

22.03.2017

29.03.2017 (streda)

 21.06.2017

28.06.2017 (streda)

 20.09.2017

27.09.2017 (streda)

07.12.2017

14.12.2017 (štvrtok)

 

Príloha na stiahnutie: