Bohatý december 2017


7.12.2017 – Na tradičnej Mikulášskej zábave vystúpila Šťastná žena i SSK Malina

9.12.2017 – Orientálna skupina Šťastná žena sa predstavila na Furči v rámci Halloweenskeho podujatia.

13.12.2017 – Seniori si vypočuli zaujímavú prednášku o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle od autora publikácií pána Jána Zbojeka.

15.12.2017 – Matica slovenská organizovala podujatie Žena roka. O kultúrny program sa postarala aj naša MALINA

17.12.2017 – Seniori si vychutnali Vianočný koncert v Dome umenia

19.12.2017 – Na hotelovej škole sa organizoval projekt Ligy proti rakovine. Program spestrila Šťastná žena

31.12.2017 – Šťastná žena vystupovala a bola hosťom na Silvestrovskej zábave v Lorinčíku

31.12.2017 – Členovia Denného centra sa stretli v Radničnej sále, aby spoločne oslávili Silvester i Nový rok 2018

 

V závere roka bola vyhodnotená aj Bowlingová liga. Ženy si vybojovali nádherné 2. miesto a muži dokonca zlato – 1. miesto. BLAHOŽELÁME!