Bezdomovci sa už pod geriatriou zdržiavať nebudú


Starostovi našej mestskej časti sa vďaka dobrým vzťahom s riaditeľom Geriatrie sv. Lukáša MUDr. Petrom Pavlovom podarilo zabezpečiť, aby geriatria osadila zábranu do výklenku pod kaplnkou, v ktorom prespávali bezdomovci a svojim správaním či vykonávaním potrieb obťažovali obyvateľov. V mene dotknutých občanov z Čsl. armády i poslanca prof. Olivera Rácza, ktorí nás na problém upozornili, ďakujeme.