Asociáli pred nami vykonávajú potrebu v priamom prenose, sťažujú sa obyvatelia bytov na ulici ČSA


Starostovi sa občania ponosujú aj na katastrofálny stav chodníkov i bordel pri kontajneroch.

Vedenie MČ Košice – Staré Mesto sa preto stretlo so zástupcami obyvateľov a vlastníkov bytov na ulici ČSA 12,14 a 16. Žiadali pomoc pri riešení problémov, ktoré ich dlhodobo trápia.

Za najzávažnejší problém občania označili vysokú koncentráciu neprispôsobivých občanov bez domova v blízkom okolí OC Tip-Top i priamo v pasážach obytných domov, ktorí sa správajú poburujúcim spôsobom. „Veď sa tu zvyknú prechádzať aj mamičky s deťmi a musia sa na to pozerať! Oni tu bez problémov pijú, kadia, je to nechutné,“ ponosovali sa rozhorčení obyvatelia.

Lavičky preč, pravidelné monitorovanie

Keďže staromestský úrad zaviedol prvotné opatrenia ešte pred samotným stretnutím s občanmi, a to v podobe pravidelného monitorovania predmetnej lokality Mestskou políciou, ako aj odstránenia existujúcich lavičiek pri OC Tip-Top, na ktorých sa asociálne živly zvykli pravidelne zdržiavať, situácia momentálne nie je až taká katastrofálna. K jej normalizácii prispelo aj chladnejšie počasie. „Lavičky nám tu síce budú chýbať, no je to daň za to, aby sme tu žili normálnejšie,“ skonštatovala za obyvateľov pani Gabriela Safková.

Na rad hneď po Braniskovej

Problém nevyhovujúcich odpadkových košov na ulici Kpt. Nálepku miestnych ťaží už dlhší čas.

„Mestská časť si tento rok vytipovala tri lokality, z ktorých jednu sme mohli realizovať. Keďže si však kontajnerovisko na Kpt. Nálepku vyžaduje prekládku inžinierskych sietí, aktuálne sa bude realizovať kontajnerovisko na Braniskovej ulici a tento problém sa plánuje vyriešiť v budúcom roku,“ informoval prítomných L. Šarocký zo staromestského úradu.

Obyvatelia sa sťažovali aj na nevyhovujúci stav chodníkov v okolí blokov na ČSA 12,14 a 16. „Chodníky sú v katastrofálnom stave, sú nebezpečné najmä pre starších občanov. Keďže sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Bytového družstva, Správy mestskej zelene a Mesta Košice, prisľúbili konať podľa svojich kompetencií. „Situácia si naozaj vyžaduje riešenie. Naša mestská časť bude nápomocná jednotlivým organizáciám a na skultivovanie lokality prispeje aj vyčlenením finančných prostriedkov,“ prisľúbil starosta Ľubomír Grega.

K stiahnutiu