Ars cassoviensis


Osobnosti košického výtvarného umenia

Ars cassoviensis je názov výstavy, ktorú pripravilo Múzeum Vojtecha Löfflera pre svojich návštevníkov počas mája a júna tohto roku. Sedemnásť autorov a viac ako tridsať diel predstavuje klenotnicu košického výtvarného umenia, toho staršieho, ale aj súčasného.

Programovým zámerom tejto výstavy je prezentácia diel tvorcov, ktorých životný príbeh je spojený s Košicami ich narodením alebo životným osudom a primárnym cieľom je prezentovať diela, ktoré sú zaujímavé svojou estetickou a umelecko-historickou hodnotou a diela, ktoré reprezentujú hodnoty tvorby jednotlivých autorov. Táto výstava nemá limity ani žánrové, ani generačné či programové.

Výstava, inštalovaná v dolných priestoroch Múzea, prezentuje výtvarne zaujímavé a hodnotné diela autorov, ktorí tvoria časť dejepisu košickej výtvarnej scény, pričom je zastúpená staršia, stredná aj mladšia výtvarná generácia.

Výber autorov a diel dokumentuje veľkosť košickej výtvarnej tradície i jej pokračujúcu kontinuitu a významnú prítomnosť. Diela boli vyberané predovšetkým zo súkromných zbierok, avšak doplňujú ich aj diela z verejnej galerijnej zbierky.

Ars cassoviensis / Osobnosti košického výtvarného umenia je príspevkom Múzea Vojtecha Löfflera k Dňu múzeí a galérií, ktorého programovou témou sú osobnosti mesta Košíc. Pri príležitosti tejto výstavy vychádza aj súborný katalóg, ktorého autorom je Peter Markovič, kurátor tejto výstavy. Realizáciu výstavy finančne podporil Visit Košice.

Pozývame Vás na vernisáž tejto výstavy krásneho košického umenia, vo štvrtok 4. mája 2017 o 17.00 hod. v Múzeu Vojtecha Löfflera (Alžbetina 20, Košice). Výstava potrvá do 25. júna 2017.

ARS CASSOVIENSIS plagat na web ARS CASSOVIENSIS pozvanka

K stiahnutiu