Aktivační pracovníci upratovali na Haviarskej a Magurskej ulici


Obyvatelia, ktorí sa sťažovali na neznesiteľný neporiadok a v podstate až ilegálne skládky odpadkov na Haviarskej a Magurskej ulici môžu byť spokojní. Počas dnešného dňa sa naši aktivační pracovníci „pochlapili“ a spomínané lokality dôkladne vyupratovali.

K stiahnutiu