POZOR! Prerušenie distribúcie elektriny!


Východoslovenská distribučná informuje o prerušení distribúcie elektriny a to v termínoch

14. júla2017

17. júla 2017

18. júla 2017

Bližšie informácie o presných lokalitách a uliciach, ako aj o čase prerušení nájdete v prílohe:

Prerušenie distribúcie elektriny 14. – 18. 7.2017

K stiahnutiu