Voľby do orgánov samosprávnych krajov


Informácia o určení okrskov a volebných miestností pre voľby do VÚC 2017príloha

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieboris.bilcak@kosice-city.sk

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja

Informácie pre voliča

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Delegovanie členov do volebných komisií

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

VZN MC KE SM c. 2-2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov v rámci volebnej kampane