Aktuality

Dnešný deň 26.01.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Senný trh 2. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie. VVS a.s. – Závod Košice Komenského 50 042 48  Košice tel: 055/7952 […]
26. januára 2023

Dnešný deň 26.01.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Senný trh 2. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie. VVS a.s. – Závod Košice Komenského 50 042 48  Košice tel: 055/7952 […]

viac
Ako ste už boli mnohí informovaní, do 31. januára 2023 si môžete vybrať jedného zo zmluvných stravovacích zariadení, kde chcete chodiť na obed. Zmluvu s MČ Košice – Staré Mesto podpísali tri jedálne a to GERA na Bačíkovej ulici, JEDÁLEŇ LESY na Moyzesovej ulici a JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ. Príspevky na stravovanie dôchodcov podľa výšku dôchodkov od […]
24. januára 2023

Ako ste už boli mnohí informovaní, do 31. januára 2023 si môžete vybrať jedného zo zmluvných stravovacích zariadení, kde chcete chodiť na obed. Zmluvu s MČ Košice – Staré Mesto podpísali tri jedálne a to GERA na Bačíkovej ulici, JEDÁLEŇ LESY na Moyzesovej ulici a JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ. Príspevky na stravovanie dôchodcov podľa výšku dôchodkov od […]

viac
Milí rodičia, narodilo sa vám v roku 2022 alebo už v novom roku 2023 dieťatko, nový Staromešťanko a nestihli ste sa nám nahlásiť? S radosťou by sme vás v blízkej budúcnosti pozvali na slávnosť, ktorú príležitostne organizujeme práve pre rodičov a ich detičky z našej mestskej časti Košice–Staré Mesto. Ak máte záujem stať sa súčasťou […]
23. januára 2023

Milí rodičia, narodilo sa vám v roku 2022 alebo už v novom roku 2023 dieťatko, nový Staromešťanko a nestihli ste sa nám nahlásiť? S radosťou by sme vás v blízkej budúcnosti pozvali na slávnosť, ktorú príležitostne organizujeme práve pre rodičov a ich detičky z našej mestskej časti Košice–Staré Mesto. Ak máte záujem stať sa súčasťou […]

viac
Položením venca k Pamätníku neznámeho vojaka na Námestí Osloboditeľov si starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik a zástupca starostu Vladimír Eperješi pripomenuli 78. výročie oslobodenia Košíc. Písal sa 19. január 1945, keď do metropoly východu ako prvého väčšieho mesta v bývalom Československu vstúpili „červenoarmejci“ – vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod vedením […]
20. januára 2023

Položením venca k Pamätníku neznámeho vojaka na Námestí Osloboditeľov si starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik a zástupca starostu Vladimír Eperješi pripomenuli 78. výročie oslobodenia Košíc. Písal sa 19. január 1945, keď do metropoly východu ako prvého väčšieho mesta v bývalom Československu vstúpili „červenoarmejci“ – vojaci 18. armády IV. ukrajinského frontu pod vedením […]

viac
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 18.01.2023 od 08:00 hod., do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice-Staré mesto, konkrétne sa jedná o ulice Kmeťova, Svätoplukova. Odstraňovať budeme poruchu na Kmeťovej 5.   Ďakujeme za Vaše pochopenie. VVS a.s., Závod Košice,  […]
18. januára 2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 18.01.2023 od 08:00 hod., do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice-Staré mesto, konkrétne sa jedná o ulice Kmeťova, Svätoplukova. Odstraňovať budeme poruchu na Kmeťovej 5.   Ďakujeme za Vaše pochopenie. VVS a.s., Závod Košice,  […]

viac
Oznamujeme Vám, že VVS, a.s Závod Košice dnes t.j. 11.01.2023 odstraňuje poruchu na vodovodnom potrubí na ul. Jilemnického a rohu ul. Park Angelinum.
11. januára 2023

Oznamujeme Vám, že VVS, a.s Závod Košice dnes t.j. 11.01.2023 odstraňuje poruchu na vodovodnom potrubí na ul. Jilemnického a rohu ul. Park Angelinum.

viac
Po mimoriadne úspešných ročníkoch, keď nám na staromestskú radnicu priniesli talentovaní amatérski umelci takmer päťsto obrázkov s rôznou témou i technikou, pozývame všetkých, ktorí radi maľujú, kreslia, aby sa prihlásili a následne priniesli svoje diela súťažnej porote. Súťaží sa v 5 vekových kategóriach (predškolský vek, žiaci 1. až 4. ročník, žiaci 5. až 8. ročník, […]
10. januára 2023

Po mimoriadne úspešných ročníkoch, keď nám na staromestskú radnicu priniesli talentovaní amatérski umelci takmer päťsto obrázkov s rôznou témou i technikou, pozývame všetkých, ktorí radi maľujú, kreslia, aby sa prihlásili a následne priniesli svoje diela súťažnej porote. Súťaží sa v 5 vekových kategóriach (predškolský vek, žiaci 1. až 4. ročník, žiaci 5. až 8. ročník, […]

viac
     Primátor Jaroslav Polaček vo svojom novoročnom prejave pripomenul, že rok 2022 bol nielen veľmi ťažký, keď sme všetci museli čeliť mnohým krízam – utečeneckej, energetickej, vládnej, ale aj magický pretože sa stal 222. primátorom v dlhej histórii mesta Košice. Primátor starostov vyzval k vzájomnej spolupráci, lebo len tak sa môžu podariť prospešné veci […]
09. januára 2023

     Primátor Jaroslav Polaček vo svojom novoročnom prejave pripomenul, že rok 2022 bol nielen veľmi ťažký, keď sme všetci museli čeliť mnohým krízam – utečeneckej, energetickej, vládnej, ale aj magický pretože sa stal 222. primátorom v dlhej histórii mesta Košice. Primátor starostov vyzval k vzájomnej spolupráci, lebo len tak sa môžu podariť prospešné veci […]

viac
Ak máte záujem o stravovanie vo vybraných jedálňach aj v tomto roku, je potrebné pred kúpou lístkov predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023. K rozhodnutiu je potrebné vyplniť žiadosť o príspevok na stravovanie a čestné vyhlásenie o tom, že nemáte iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželskej dvojice, ktorá žije […]
09. januára 2023

Ak máte záujem o stravovanie vo vybraných jedálňach aj v tomto roku, je potrebné pred kúpou lístkov predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023. K rozhodnutiu je potrebné vyplniť žiadosť o príspevok na stravovanie a čestné vyhlásenie o tom, že nemáte iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželskej dvojice, ktorá žije […]

viac
  Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností svojich obyvateľov je pre Mesto Košice v plnom rozsahu platná od januára 2023. Bude si od nás, každého obyvateľa vyžadovať disciplínu a dodržiavanie pokynov! Ak sa nebudeme správať zodpovedne, celý prospešný projekt zmaríme svojou lajdáckosťou! AKO TO BUDE PREBIEHAŤ V RODINNÝCH DOMOCH každej domácnosti žijúcej v rodinnom […]
29. decembra 2022

  Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností svojich obyvateľov je pre Mesto Košice v plnom rozsahu platná od januára 2023. Bude si od nás, každého obyvateľa vyžadovať disciplínu a dodržiavanie pokynov! Ak sa nebudeme správať zodpovedne, celý prospešný projekt zmaríme svojou lajdáckosťou! AKO TO BUDE PREBIEHAŤ V RODINNÝCH DOMOCH každej domácnosti žijúcej v rodinnom […]

viac
Posledné dni pred nakrajšími sviatkami v roku sme ešte stihli navariť kotol voňavej kapustnice pomoci a horúci punč, ktorí pred staromestskou radnicou podávala starosta Igor Petrovčik, jeho zástupca Vladimír Eperješi, poslankyne Alena Bašistová Zvarová i Magdaléna Galdunová. Starosta Igor Petrovčik navštívil  v DSS na Garbiarskej ulici starkých, ktorí v týchto dňoch oslávili významné životné jubilea, […]
23. decembra 2022

Posledné dni pred nakrajšími sviatkami v roku sme ešte stihli navariť kotol voňavej kapustnice pomoci a horúci punč, ktorí pred staromestskou radnicou podávala starosta Igor Petrovčik, jeho zástupca Vladimír Eperješi, poslankyne Alena Bašistová Zvarová i Magdaléna Galdunová. Starosta Igor Petrovčik navštívil  v DSS na Garbiarskej ulici starkých, ktorí v týchto dňoch oslávili významné životné jubilea, […]

viac
.   Celý rok spolupracujeme, oni sú radi, že môžu byť užitoční a my, že nám pomáhajú pri zlepšovaní čistoty v Starom Meste. „Ďakujem, chlapi, je za vami kus poctivej roboty. Som rád, že spolupracujeme a chcem vám dnes veľmi pekne poďakovať, obdarovať vás a pozvať vás na dobrú kapustnicu s klobáskou,“privítal včera našich spolupracovníkov […]
22. decembra 2022

.   Celý rok spolupracujeme, oni sú radi, že môžu byť užitoční a my, že nám pomáhajú pri zlepšovaní čistoty v Starom Meste. „Ďakujem, chlapi, je za vami kus poctivej roboty. Som rád, že spolupracujeme a chcem vám dnes veľmi pekne poďakovať, obdarovať vás a pozvať vás na dobrú kapustnicu s klobáskou,“privítal včera našich spolupracovníkov […]

viac
      Nových členov samosprávy prijal 21. decembra 2022 starosta MČ Košice- Staré Mesto Igor Petrovčik a potvrdil vo funkcii na ďalšie dvojročné obdobie staronovú predsedníčku Máriu Riesovú. „Verím, že budete pokračovať v bohatej činnosti, za ktorú ste dostali od Rady seniorov mesta Košice titul Klub roka. Budeme vám na to naďalej vytvárať vhodné […]
22. decembra 2022

      Nových členov samosprávy prijal 21. decembra 2022 starosta MČ Košice- Staré Mesto Igor Petrovčik a potvrdil vo funkcii na ďalšie dvojročné obdobie staronovú predsedníčku Máriu Riesovú. „Verím, že budete pokračovať v bohatej činnosti, za ktorú ste dostali od Rady seniorov mesta Košice titul Klub roka. Budeme vám na to naďalej vytvárať vhodné […]

viac
Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Hradbová č.d. 6, 10, 12 : od 12.01.2023 08:00 hod. do 12.01.2023 16:00 hod. Aktuálne informácie o plánovaných prácach nájdete na stránke Plánované odstávky – eDSO (vsds.sk) a […]
21. decembra 2022

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Hradbová č.d. 6, 10, 12 : od 12.01.2023 08:00 hod. do 12.01.2023 16:00 hod. Aktuálne informácie o plánovaných prácach nájdete na stránke Plánované odstávky – eDSO (vsds.sk) a […]

viac
Dnešný deň 19.12.2022 bude odstraňovaná poruchu v Košiciach –  Mestská časť Staré Mesto  –  ulica Poštová č. 9. Ďakujeme za pochopenie S pozdravom   Jozef Nevelöš HS – Dispečing Technický pracovník VVS a.s. – Závod Košice Komenského 50 042 48  Košice tel: 055/7952 420
19. decembra 2022

Dnešný deň 19.12.2022 bude odstraňovaná poruchu v Košiciach –  Mestská časť Staré Mesto  –  ulica Poštová č. 9. Ďakujeme za pochopenie S pozdravom   Jozef Nevelöš HS – Dispečing Technický pracovník VVS a.s. – Závod Košice Komenského 50 042 48  Košice tel: 055/7952 420

viac
kamagra jelcialis