Aktuality

V radničnej sále budovy miestneho úradu bolo 21. marca veselo. Samospráva denného centra seniorov spolu so starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva pripravili slávnostné posedenie k Medzinárodnému dňu žien i príchodu jari. Temperament, muzikalita, umelecký prednes v predvedení študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach dobre naladili staromestských seniorov. Budúci profesionálni hudobníci, tanečnice, speváci i herci s hravosťou typickou pre mladých ľudí […]
24. marca 2023

V radničnej sále budovy miestneho úradu bolo 21. marca veselo. Samospráva denného centra seniorov spolu so starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva pripravili slávnostné posedenie k Medzinárodnému dňu žien i príchodu jari. Temperament, muzikalita, umelecký prednes v predvedení študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach dobre naladili staromestských seniorov. Budúci profesionálni hudobníci, tanečnice, speváci i herci s hravosťou typickou pre mladých ľudí […]

viac
Dnešný deň 24.03.2023 bude odstraňovaná porucha na kanalizácii  v Košiciach. Mestská časť Staré Mesto – ulica Hradbová v čase cca od 09:00 hod. do 14:00  hod. Ďakujeme za pochopenie S pozdravom   VVS a.s. – Závod Košice Komenského 50 042 48  Košice tel: 055/7952 420
24. marca 2023

Dnešný deň 24.03.2023 bude odstraňovaná porucha na kanalizácii  v Košiciach. Mestská časť Staré Mesto – ulica Hradbová v čase cca od 09:00 hod. do 14:00  hod. Ďakujeme za pochopenie S pozdravom   VVS a.s. – Závod Košice Komenského 50 042 48  Košice tel: 055/7952 420

viac
OZNÁMENIE Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 27.marca 2023 ( pondelok) bude z technických príčin zatvorená ohlasovňa pobytu a dňa 28. marca 2023 ( utorok) bude zatvorená Kancelária prvého kontaktu. Služby osvedčovania listín a podpisov môžete využiť na Magistráte Mesta Košice na Triede SNP 48/A, Okresnom úrade na Komenského 52 alebo na ostatných miestnych úradoch mestských […]
23. marca 2023

OZNÁMENIE Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 27.marca 2023 ( pondelok) bude z technických príčin zatvorená ohlasovňa pobytu a dňa 28. marca 2023 ( utorok) bude zatvorená Kancelária prvého kontaktu. Služby osvedčovania listín a podpisov môžete využiť na Magistráte Mesta Košice na Triede SNP 48/A, Okresnom úrade na Komenského 52 alebo na ostatných miestnych úradoch mestských […]

viac
Určené sú jednotlivcom, rodinám s deťmi, dôchodcom, invalidom a zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej situácii, z ktorej sa sami nedokážu dostať. Staromešťania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, si 5. apríla 2023 v čase od 10. do 12. hod môžu vyzdvihnúť balíček potravinovej pomoci […]
22. marca 2023

Určené sú jednotlivcom, rodinám s deťmi, dôchodcom, invalidom a zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej situácii, z ktorej sa sami nedokážu dostať. Staromešťania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, si 5. apríla 2023 v čase od 10. do 12. hod môžu vyzdvihnúť balíček potravinovej pomoci […]

viac
POZOR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD ZISŤUJE PRÍJMY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY DOMÁCNOSTÍ. DO 21. JÚLA VÁS MOŽE NAVŠTÍVIŤ OPYTOVATEĽ, NAJPRV PRÍDE LIST ZO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU. Cieľom projektu európskych štatistických zisťovaní je získať harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti […]
21. marca 2023

POZOR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD ZISŤUJE PRÍJMY A ŽIVOTNÉ PODMIENKY DOMÁCNOSTÍ. DO 21. JÚLA VÁS MOŽE NAVŠTÍVIŤ OPYTOVATEĽ, NAJPRV PRÍDE LIST ZO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU. Cieľom projektu európskych štatistických zisťovaní je získať harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti […]

viac
O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo neuveriteľných 670 amatérskych maliarov, najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia súťažiaca krásnych 75 rokov. Slávnostné vyhodnotenie staromestskej výtvarnej súťaže o cenu Vojtecha Löfflera bude 30. marca 2023 na vernisáži v priestoroch múzea na Alžbetinej 24 o 16. hodine, kde budú ocenené diela vystavené a doplnené tými najvydarenejšími, ktorým sa […]
20. marca 2023

O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo neuveriteľných 670 amatérskych maliarov, najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia súťažiaca krásnych 75 rokov. Slávnostné vyhodnotenie staromestskej výtvarnej súťaže o cenu Vojtecha Löfflera bude 30. marca 2023 na vernisáži v priestoroch múzea na Alžbetinej 24 o 16. hodine, kde budú ocenené diela vystavené a doplnené tými najvydarenejšími, ktorým sa […]

viac
Staromestské Divadlo Milénium pre veľký úspech premiéry v minulom roku uvedie v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 v stredu 29. marca 2023 o 18. hod divadelnú hru Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje […]
20. marca 2023

Staromestské Divadlo Milénium pre veľký úspech premiéry v minulom roku uvedie v Radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 v stredu 29. marca 2023 o 18. hod divadelnú hru Zo života hmyzu, ktorá patrí už takmer sto rokov ku klasike českých divadelných javísk. Réžie sa zhostil Gejza Tóth. Nadčasová komediálna dráma bratov Josefa a Karla Čapkovcov popisuje […]

viac
Dnešný deň 16.03.2023 budeme odstraňovať poruchu v Košiciach mestská časť Sever ulica Zimná č.16. Bez vody bude ulica Zimná od č.6 po č.24 v čase cca od 08:00 do 14:00. Dispečer VVS a.s. závod Košice .
16. marca 2023

Dnešný deň 16.03.2023 budeme odstraňovať poruchu v Košiciach mestská časť Sever ulica Zimná č.16. Bez vody bude ulica Zimná od č.6 po č.24 v čase cca od 08:00 do 14:00. Dispečer VVS a.s. závod Košice .

viac
Tešíme sa z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 106 220 EUR na prípravu projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice – Staré Mesto. Revitalizácia zahŕňa vo výslednej realizácii vybudovanie parkovísk, chodníkov, sadové úpravy, detské ihriská, športoviská, mobiliár ako smetné koše a lavičky, venčoviská, parkovacie miesta i verejné osvetlenie. […]
13. marca 2023

Tešíme sa z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 106 220 EUR na prípravu projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice – Staré Mesto. Revitalizácia zahŕňa vo výslednej realizácii vybudovanie parkovísk, chodníkov, sadové úpravy, detské ihriská, športoviská, mobiliár ako smetné koše a lavičky, venčoviská, parkovacie miesta i verejné osvetlenie. […]

viac
Dnešný deň je odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na ulici Dargovská 1 a 2 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici .   Dispečer VVS a.s. závod Košice .
09. marca 2023

Dnešný deň je odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na ulici Dargovská 1 a 2 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici .   Dispečer VVS a.s. závod Košice .

viac
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor […]
02. marca 2023

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice. Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov. Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor […]

viac
Fašiangovú zábavu, prvú tohtoročnú hromadnú akciu denného centra seniorov, zorganizovala jeho samospráva v predvečer Popolcovej stredy. V radničnej sále MÚ rozvoniavali šišky, ktorými zaplnili stoly babky, vychýrené kuchárky. Ako sa patrí, naplnili ich vlastnoručne urobeným džemom. Súčasťou programu bolo aj pochovávanie basy, ktoré spoločne predviedli speváčky zo skupiny Malina, tanečnice zo Šťastnej ženy za aktívneho prispenia ďalších […]
24. februára 2023

Fašiangovú zábavu, prvú tohtoročnú hromadnú akciu denného centra seniorov, zorganizovala jeho samospráva v predvečer Popolcovej stredy. V radničnej sále MÚ rozvoniavali šišky, ktorými zaplnili stoly babky, vychýrené kuchárky. Ako sa patrí, naplnili ich vlastnoručne urobeným džemom. Súčasťou programu bolo aj pochovávanie basy, ktoré spoločne predviedli speváčky zo skupiny Malina, tanečnice zo Šťastnej ženy za aktívneho prispenia ďalších […]

viac
Oznámenie o ukončení výkopových prác na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1226 Magurská 2 v Košiciach.  
24. februára 2023

Oznámenie o ukončení výkopových prác na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1226 Magurská 2 v Košiciach.  

viac
Dnešný deň bude odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na ulici Pri Plynárni 18 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici Pri Plynárni.   Dispečer VVS a.s. závod Košice .
21. februára 2023

Dnešný deň bude odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na ulici Pri Plynárni 18 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici Pri Plynárni.   Dispečer VVS a.s. závod Košice .

viac
Projekt s názvom Podpora rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zámerom projektu v objeme 76 659,51 eur  je rozvíjanie komunikačných a digitálnych zručností a vedomostí v oblasti legislatívy samosprávy. Komunikácia je potrebná zo stany MÚ nie len s občanmi ale […]
16. februára 2023

Projekt s názvom Podpora rozvoja digitálnych a komunikačných zručností zamestnancov Miestneho úradu MČ Košice – Staré Mesto podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zámerom projektu v objeme 76 659,51 eur  je rozvíjanie komunikačných a digitálnych zručností a vedomostí v oblasti legislatívy samosprávy. Komunikácia je potrebná zo stany MÚ nie len s občanmi ale […]

viac
kamagra jelcialis